Support   Digitala läromedel     Åk 7-9

Kom i gång med digitala läromedel för åk 7-9

Få en introduktion till våra populära digitala läromedel för högstadiet. Kika på de pedagogiska kom i gång-filmerna med tips och trix som hjälper dig att få ut det mesta av läromedlen. Utseendet i läromedlet har ändrats lite sedan filmerna skapades.

Liber Spektrum för åk 7-9

Liber Spektrum Fysik, Kemi och Biologi har nya kapitelupplägg. Spektrum Fysik har ett övergripande fokus på energi, teknik, miljö och samhälle, Spektrum Kemi på kemin i naturen, i samhället och i människokroppen och Spektrum Biologi på natur och miljö samt kropp och hälsa. Spektrum Teknik revideras ej och är i linje med kursplanen. Läs mer om Spektrum-serien

SOS för åk 7-9

SOS är sedan länge känd för att vara ett av få läromedel med ett bra flyt i faktatexterna. Ett direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör innehållet levande. Vi ställer många frågor, där eleverna kan kontrollera att de hänger med. Men också frågor där de kan reflektera över innehållet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan fungera fristående för elever i behov av extra stöd. De centrala begreppen i SO är viktiga och betonas och bearbetas därför grundligt. Till varje kapitel finns övningar. Läs mer om SOS 7-9

Liber Svenska för åk 7-9

Liber Svenska 7-9 är ett lustfyllt och engagerande läromedel där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor, oavsett om de läser svenska som första- eller andraspråk.

Grunden i läromedlet är ett antal större litteraturbaserade teman, där skönlitterära texter möter andra texttyper såsom artiklar, faktatexter, dikter och låttexter. Temakapitlen varvas med mer faktabaserade kapitel som behandlar olika delar av det centrala innehållet. Liber Svenska 7–9 innehåller även en uppslagsdel med Skrivarskola, Olika typer av texter och grammatik. Läs mer om Liber Svenska 7-9

Liber Engelska för åk 7-9

Läromedlet bygger på ett varierat temaindelat innehåll med olika texttyper och nivåer tillsammans med ett gediget lärarstöd. Läromedlet tar upp olika teman som intresserar elever i högstadieåldern, t.ex. Crimes & Mysteries, The Environment , The Future och Stranger things. Ett avsnitt om studieteknik ingår i alla årskurser. All grammatik förklaras på engelska, och glosor har både förklaringar på engelska och svensk översättning. Läs mer om Liber Engelska 7-9

Alles Deutsch för åk 6-9

Alles Deutsch har snabbt blivit en av landets mest populära läromedel i tyska. Via många lekfulla aktiviteter får eleverna upptäcka ett rikt språk som är roligt att lära sig.

I Alles Deutsch får eleverna arbeta sig in i tyskan på många olika vis. Den innehåller ett modernt språk och mängder av roliga aktiviteter som får eleverna upptäcka att tyskan är ett rikt språk. I det digitala materialet finns en omfattande ljudproduktion som ger dina elever tillfälle att höra många olika röster och varianter av dagens tyska, och ovanligt riklig mängdträning. Läs mer om Alles Deutsch

À plus ! för åk 6-9

À plus! bygger på den omtyckta serien Bon voyage. Tillsammans med lärare har vi uppdaterat materialet så att det tar upp vad dagens unga pratar om. Det är modernt, relevant och ännu mer kommunikativt. Läs mer om À plus!

Mucho más för åk 6-9

Med Mucho más får du mer övningar, vägledning och stöd än något annat läromedel i spanska, både för lärare och elev. Det är därför det heter som det heter.

Mucho más innehåller texter med tydlig progression, en bred variation av texttyper och fler övningar än du är van vid så att varje moment kan tränas flera gånger. Övningarna till varje kapitel är indelade i två nivåer. Läs mer om Mucho más

Idrott och hälsa för åk 7-9

Ett läromedel i Idrott och hälsa där eleverna i åk 7-9 får bekanta sig med alla de aspekter som ämnet innehåller idag. Tyngdpunkten ligger dels på att koppla samman teori och praktik, dels på förmågan att planera och värdera den egna fysiska aktiviteten. Läs mer om Idrott och hälsa

Hem- och konsumentkunskap för åk 7-9

Hem och konsumentkunskap 7-9 Digital (elevlicens) är heltäckande när det gäller ämnets kunskapsområden. Förutom det inledande kapitlet som behandlar ämnets syfte och aspekter, är läromedlet systematiskt kopplat till kursplanens centrala innehåll: Mat och matlagning, Privatekonomi och konsumtion samt Levnadsvanor. Ett särskilt kapitel innehåller ett stort antal recept. Läs mer om Hem och konsumentkunskap 7-9

Nyheter i digitala läromedel

Digitala läromedel uppdateras löpande. Missa inte våra nyheter!

Nyheter

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera