Varukorg

Varukorgen är tom

Ta ledningen - workshops

Ta ledningen över ditt lärande – vi bjuder på workshops

Liber kompetensutveckling är aktuell, relevant och forskningsbaserad fortbildning – som också är praktiskt användbar. Vi bjuder på kompetensutveckling inom några områden som är viktiga för dig i din yrkesroll. I filmade föreläsningar, runt 15 minuter långa, ger några av våra författare, forskare och experter kunskap om ett relevant ämne. Till föreläsningen hör sedan ett par frågor som sätter igång diskussionen i kollegiet och stärker er ytterligare i er profession. Räkna med att avsätta cirka 45 minuter för varje workshop. Ni väljer själva när ni tittar och hur lång tid ni avsätter för diskussionen.

Streck grey 600

[puff-rosa-pojkar-skolan

Fredrik Zimmerman är fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap. Han har skrivit boken Pojkar i skolan och kommer snart med Nya vägar för en likvärdig skola.

Hur göra skolan begriplig för alla elever?

Betygsskillnaden mellan pojkar och flickor är ett av skolans största likvärdighetsproblem. Men pojkars sämre prestationer beror inte på, som ofta anförs, en ”antipluggkultur” utan att skolan inte är begriplig för många pojkar. Det kan gälla såväl enskilda uppgifter som mål för undervisningen. I sin föreläsning visar Fredrik Zimmerman att skolan behöver hitta nya vägar för att se till att alla hänger med – ja, att undervisningen är maximalt begriplig. Med denna workshop får ni i kollegiet en rad tips och möjlighet att diskutera kring hur ni kan göra skolan mer begriplig för just era elever.

Streck grey 600

[puff-morkbla-nya-perspektiv

Alva Appelgren har disputerat inom kognitiv neurovetenskap och har skrivit Nya perspektiv på lärande som kommer i höst.

Hur stor kognitiv belastning tål hjärnan – och dina elever?

Från nästa år ska kognitionsvetenskap ingå i lärarutbildningen. Hur skiljer sig det mot lärandeteorierna i dagens lärarutbildning – och mot din klassrumspraktik? I föreläsningen tar Alva Appelgren upp fenomenet kognitiv belastning. Hur ser dina olika elevers ”lastutrymme” ut, och varför? Vilka konsekvenser får det för din undervisning?
Genom att omsätta ny hjärnforskning i undervisningen kan du skörda framgångar i klassrummet. Diskutera frågorna som följer på föreläsningen och få hjälp med hur.

Streck grey 600

[puff-skolutveckling-i-praktiken

Semira Vikström är rektor på Visättraskolan och Erik Hall är biträdande rektor. De har varit med och skrivit Elevhälsa i praktiken och nu även Skolutveckling i praktiken som kommer i december.

Bygg en gemensam hävstång till ökad kvalitet

Visättraskolan var en bortvalsskola som man genom strukturerat arbete vände till en tillvalsskola. I föreläsningen berättar Semira Vikström och Erik Hall om hur de jobbade fram förändringen. Med fokus på nulägesbeskrivningen visar de hur ni tillsammans kan skapa en hävstång för att kvalitetssäkra själva fundamenten i er skolas verksamhet. Det handlar om att inventera den struktur som skolan vilar på: vilka ledstänger som behöver revideras och vilka rutiner som behöver ändras, kanske också vilka som saknas. Med workshopen får ni verktyg att själva göra en framåtsyftande nulägesbeskrivning – själva grunden för att öka kvaliteten och göra skolan mer attraktiv.

Streck grey 600

[puff-ljusbla-pedagogiska-principer

Lena Geijer är fil.dr och universitetslektor i pedagogik och Max Scheja är professor i högskolepedagogik. De har skrivit Pedagogiska principer i praktiken.

Få syn på metodiska grepp i klassrummet

De flesta professioner har ett yrkesspråk – utom lärare. Ingen skulle till exempel bedriva en arkitektutbildning utan att kunna referera till berömda byggnader och olika stilgrepp. Lärare däremot saknar ett gemensamt språk för att diskutera metodiska ”grepp” i sin praktik. Därför är det lätt att prata förbi varandra, kanske mena samma sak utan att förstå det. Det vill Lena Geijer och Max Scheja råda bot på och lyfter i sin föreläsning fram några sådana metodiska grepp. I workshopen får du ord på dem, de blir tydliga och du kan förfina din praktik.

Streck grey 600

Kontaktperson för eventet: Gunilla Martinsson, gunilla.martinsson@liber.se

;