Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Behovet av sammanfattande kunskap om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar är stort. Sedan den andra upplagan av denna bok publicerades 2003 har utvecklingen inom området tagit viktiga steg. Det har skett en fokusering på sjukdomsmekanismer, framför allt på Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens.
Man anar att mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom kan få avgörande klarlägganden under de närmaste åren. Det framkommer också en tydlig ökning av patientrelaterad forskning. Forskarvärlden hittar nya sätt att närma sig personer med kognitiva sjukdomar och långsamt nås kunskapsområden man tidigare inte kunnat utforska.

Denna tredje upplaga ger en övergripande bild av kunskapsläget samtidigt som boken i dag har det största djupet och bredden inom demensområdet på den svenska marknaden. Samtliga kapitel har omarbetats och texterna har utökats samtidigt som en ny layout och färgbilder ger boken ett helt nytt läsarvänligt format.

Boken vänder sig till samtliga grundutbildningar som berör demenssjukdomarna men också till alla de yrkeskategorier som på olika sätt möter personer med kognitiva sjukdomar. Även drabbade patienter och deras närstående har visat sig ha stort intresse av en lärobok där aktuell kunskap om sjukdomarna och deras konsekvenser belyses.

Om författarna

Jan Marcusson är professor vid Linköpings universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset, Linköping.

Kaj Blennow är verksam som professor vid Göteborgs Universitet och universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ingmar Skoog är professor vid Göteborgs Universitet och universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Anders Wallin är professor vid Göteborgs Universitet och universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Sagt om boken

"I denna lärobok går författarna, som alla besitter expertkunskaper i ämnet, systematiskt igenom olika aspekter kring orsaker, diagnostik och behandling. Texten förutsätter grundkunskaper motsvarande de som inhämtas under läkarutbildningen men är med tillgång till sådana mycket givande och berikas av bra schematiska figurer ..." /.../ "I denna upplaga har samtliga kapitel omarbetats och texterna har utökats." BTJ häfte 11121240, lektör Gunna Skagerberg

Produktfakta

Författare

Jan Marcusson, Kaj Blennow, Ingmar Skoog, Anders Wallin

Upplaga

3

Utgivningsdatum

14-07-2011

ISBN

978-91-47-08482-1

Ämne

Medicin

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

296

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt