Att bli lärare i matematik

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Att bli lärare i matematik är en grundbok för blivande matematiklärare i årskurserna 1–6. Blivande lärare får här ta del av kunskap och perspektiv från författare som har erfarenhet av undervisning i skolan, lärarutbildning och matematikdidaktik. Boken ger stöd för att forma en reflektiv yrkespraktik i linje med en modern syn på vad som utgör effektiv matematikundervisning.

Innehållet är tydligt kopplat till kursmålen och behandlar följande teman:

 • Matematiklärarens roll
 • Vad är matematik och hur förstår man den?
 • Lärarens roll i problemlösningsorienterad undervisning
 • Matematikuppgifter – varför, vad, när, hur och för vem?
 • Laborativ matematik – undersökande arbetssätt
 • Digitala verktyg
 • Interaktion i matematikklassrummet – frågor, svar och dokumentation
 • Bedömning och formativ undervisning
 • Flerspråkighet
 • Kursplaner och styrdokument
 • Särskilt matematikbegåvade elever
 • Matematiksvårigheter
 • Att planera undervisning.

Tillsammans ger dessa teman en utgångspunkt för att skapa rika och produktiva miljöer för lärande i olika undervisningskontexter. Boken ger också en gedigen kunskapsbas för lärares planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.

Om författarna

Maria Johansson är lektor i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet och undervisar inom lärarutbildning på LTU, främst förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Hennes forskning behandlar både matematik och matematik och lärande för olika åldrar och olika skolformer.

Ola Helenius är forskare och biträdande föreståndare på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet där han arbetar med forskning, lärarfortbildning och undervisningsdesign. Hans forskning inom matematik inkluderar neurovetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning i förskolan, fortbildning och begreppsbildning.

Produktfakta

Författare

Ola Helenius, Maria Johansson

Upplaga

1

Utgivningsdatum

11-01-2018

ISBN

978-91-47-12258-5

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

244

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt