Webshop   Högskola   Lärar- och förskollärarutbildning   Barns lärande     Product

Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsutveckling innebär i förskolan. Boken stödjer förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välmående, lärande och utveckling i förskolan. Den stärker också yrkesprofessionens språk och författarna utgår därför från begrepp som är viktiga för professionens utveckling.

Alla förskolor i Sverige, är liksom kommunerna skyldiga att kontinuerligt och systematiskt arbeta med kvalitet. Boken fungerar som ett stödmaterial i det arbetet och är en generell bok om kvalitet i förskolan.

Förskolan har blivit en egen skolform inom skolsystemet och lyder därmed under skollagen, vilket medför att nya begrepp och nya utmaningar blivit aktuella för förskollärarna. Dessa utmaningar har också blivit tydligare i den reviderade läroplanen för förskolan. Där är nu förskolläraren pedagogisk ledare för arbetslaget, och har det yttersta ansvaret för att det sker ett systematiskt kvalitetsarbete i varje förskola.

Den nya upplagan bidrar till det arbete som förskolan och dess förskollärare nu ställs inför. Boken vänder sig till lärarstuderande på förskollärarprogrammet och alla som arbetar i och med förskola.

Sagt om boken

"Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet är en oerhört intressant och inspirerande bok som jag anser att alla lärare inom förskolan ska läsa oavsett hur det lokala kvalitetsarbetet ser ut." Förskolan 1/10, Helena Lückner.

"Det är en välstrukturerad bok som kan ge ett gemensamt språk och en systematik till pedagogerna i kvalitetsarbetet och den är ett utmärkt verktyg för att föra diskussionerna vidare om kvalitetsarbete i såväl små som stora sammanhang." BTJ, Häftepos 10106035, Lektör: Ulf Mårtensson

Om författarna

Sonja Sheridan är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik, med inriktning mot de yngre barnens lärande, vid Göteborgs universitet.

Produktfakta

Författare

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

Upplaga

2

Utgivningsdatum

02-02-2016

ISBN

978-91-47-12206-6

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

128

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt