Bedömning i matematik pågår! : Återkoppling för elevers engagemang och lärande

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Bedömning i matematik pågår! är ett ovärderligt stöd för de lärare som vill bli medvetna om hur deras återkoppling fungerar och hur den påverkar eleverna. Vi får följa läraren Felicia i olika klassrumssituationer med elever och hennes tankar kring hur bedömning fungerar. Det handlar om allt ifrån hur man som lärare agerar när man går runt och hjälper sina elever i klassrummet, till mer sammanfattande bedömningar i samband med betyg.

I denna andra upplaga är det matematiska innehållet anpassat efter den kursplan i matematik som gäller från 1 juli 2022. Texten anknyter också till ny forskning som Boistrup genomfört med lärare med inriktning mot bedömning i matematik men även till annan aktuell forskning.

Boken riktar sig till lärarstudenter och aktiva lärare, samtidigt som den också är intressant för skolledare och politiker med ledningsansvar, inklusive fördelning av resurser, kopplat till matematikundervisning. Den kan följa lärarstudenterna genom deras utbildning och de avsnitt som har ett mer teoretiskt perspektiv kan även stödja och inspirera dem i deras uppsatsskrivande.

Sagt om boken

"Främst riktar sig boken till lärare och lärarstudenter i grundskolan och förskolan. Efter varje kapitel finns blåmarkerade texter som erbjuder en fördjupad läsning som anknyter till forskning och teorier kring det som behandlats. Boken är förhållandevis lättillgänglig och att den bygger på en doktorsavhandling märks inte så tydligt. Den är till stor del baserad på erfarenhet - egen och många andras. Boken är väl genomarbetad. Likvärdiga böcker finns knappast på marknaden idag. Böcker som skrivs i matematikdidaktik har delvis ett annat perspektiv. Eftersom den svenska matematikundervisningens förtjänster och svagheter är ett hett ämne i skoldebatten är bokens ämne aktuellt." BTJ häfte 13121042 Lektör Martin Järnek (Om Bedömning i matematik pågår! upplaga 1)

Om författaren

Lisa Björklund Boistrup är professor i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Hon har många års erfarenhet av att undervisa, såväl i grundskolans matematik som i utbildningen av matematiklärare. Ett av Lisas forskningsområden är återkoppling och bedömning i matematikundervisningen. Ett annat område handlar om matematikundervisning i relation till andra kunskapsområden, främst yrkesämnen på gymnasiet. När Lisa forskar gör hon det helst tillsammans med lärare.

Produktfakta

Författare

Lisa Björklund Boistrup

Upplaga

2

Utgivningsdatum

16-03-2022

ISBN

978-91-47-14538-6

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

256

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt