Didaktik för lärande och bildning

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Didaktik för lärande och bildning ger en bred introduktion till lärares centrala kunskapsområde: didaktiken. Bildningsperspektiv är avgörande för didaktiken – perspektiv som fokuserar på elevers upplevelser av undervisningens meningsfullhet, hur undervisning kan bidra till djupare insikter och omvärldsförståelse, samt förståelse av hur undervisningen är förankrad i skolans värdegrund. Det handlar alltså om undervisning för förståelse, kreativitet, kunnande och etiskt orienterat handlande, inte minst i relation till miljö- och hållbarhetsfrågor.

Boken fokuserar på att överbrygga klyftan mellan teori och praktik och samtidigt att förbinda allmändidaktik och ämnesdidaktik. Den behandlar bland annat didaktisk analys, didaktiska modeller och didaktiska fallstudier, som kan berika lärares planering, genomförande av undervisning och bedömningsarbete. Allt detta är till stöd för elevers individuella och kollektiva (ut)bildning.

Hittills har det i stort sett saknats en didaktisk litteratur inriktad på frågor om sambanden mellan kunskaper, etik och bildning, trots att sådana är centrala för undervisning. Det rör sig om frågor som exempelvis hur man kan utveckla fantasins, omdömets och kommunikationens roll och hur man som lärare kan få med globala utmaningar i undervisningen. Det handlar om insiktsfulla och kloka didaktiska val.

Boken vänder sig till såväl blivande som verksamma lärare. Den passar lika bra som kurslitteratur som i fortbildningssammanhang.

Om författarna

Jesper Sjöström är professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapsämnena. Hans forskning handlar om bland annat didaktiska teorier och modeller och didaktisk modellering av bildande innehåll. Ruhi Tyson är lektor i pedagogik. Hans forskning handlar om bildning, berättande, praktisk kunskap och yrkesdidaktik.

Produktfakta

Författare

Jesper Sjöström, Ruhi Tyson

Upplaga

1

Utgivningsdatum

17-05-2022

ISBN

978-91-47-13067-2

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

340

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt