Didaktiken efter Vygotskij : Design för lärande

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

I Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande ger författaren en helhetsbild av didaktiken och diskuterar hur vi idag kan förstå lärande och undervisning. Boken bidrar med nya perspektiv och frågor som gör att var och en som läser den kan utveckla sin egen praktiska verksamhet – och sitt eget tänkande. Genom att vrida och vända på det invanda visar författaren hur det går att få syn på nya innebörder och skapa nya, fruktbara begrepp och metaforer för ett förändringsarbete inom lärande.

Boken är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver lärande utifrån historiska och teoretiska perspektiv. Den andra delen beskriver några av de utmaningar som vi står inför och hur design för lärande och multimodalitet kan bidra till att se på lärande på nya sätt.

Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande vänder sig till såväl lärarstuderande som studenter inom olika områden där kommunikation och lärande behandlas. Den ger också en utmärkt teoretisk grund för den som vill orientera sig i modern didaktik.

Sagt om boken

Inspirerande och perspektivöppnande, skriver Harold Göthson, senior rådgivare för Reggio Emilia Institutet, reggioemilia.se. Boken passar särskilt alla lärare som söker en dialog mellan sin praktik och teorierna, men också politiker och många andra som vill något med skolan idag, tycker han.

" [...] Den är teoretisk såtillvida att den beskriver didaktiken historiskt och övergripande liksom denna nya design för lärande och multimodal kommunikation. Läsaren kan lämnas undrande över hur denna didaktik skulle kunna göras praktisk i klassrummen, men dylika funderingar är rimligen det frö som författaren vill så hos målgruppen: lärarstudenter och andra med intresse för ämnet. Boken tarvar läsvana och den har såväl notapparat som register." Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2017. Lektör Linus Björk.

Om författarna

Staffan Selander blev landets första professor i didaktik 1996 vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Han har sedan år 2008 arbetat vid Stockholms universitet, där han nu är professor emeritus i didaktik vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Produktfakta

Författare

Staffan Selander

Upplaga

1

Utgivningsdatum

04-05-2017

ISBN

978-91-47-09404-2

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

232

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt