Webshop   Högskola     Product

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : Bild-, drama- och musikdidaktik

Smakprov
current-item

Läs om

produkten

Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Men hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjligheter att uttrycka sig genom bild, drama, dans, musik och rytmik?

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik handlar om hur lärare och blivande lärare för barn i förskola och grundskolans lägre stadier i sitt arbete kan använda sig av olika slags estetiska uttryck. Författarna ger inspiration och ökad tilltro till den egna förmågan att undervisa i, om och genom olika slags estetiska uttrycksformer. I boken ges konkreta tips och redskap som lärare kan använda sig av i sin utbildning.Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Men hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjligheter att uttrycka sig genom bild, drama, dans, musik och rytmik?

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik handlar om hur lärare och blivande lärare för barn i förskola och grundskolans lägre stadier i sitt arbete kan använda sig av olika slags estetiska uttryck. Författarna ger inspiration och ökad tilltro till den egna förmågan att undervisa i, om och genom olika slags estetiska uttrycksformer. I boken ges konkreta tips och redskap som lärare kan använda sig av i sin utbildning.

Läs mer
Boken är indelad i två delar. Den första delen behandlar estetik och estetiska uttrycksformer i teori och praktik och den andra delen fokuserar på bild-, drama- och musikdidaktik i teori och praktik. Varje kapitel avslutas med frågor för didaktiska reflektioner.

Om författarna
Författarna som bidrar med kapitel i denna antologi har alla flerårig erfarenhet av undervisning i förskola, grundskola eller musik- och kulturskola. Några arbetar idag som forskare och lärare inom högre utbildning och undervisar studenter i lärarutbildning och några arbetar som lärare och undervisar barn och elever i förskole- och skolålder.

"Boken ger motivation, inspiration och förståelse för de olika ämnenas karaktär och hur dessa främjar barnets utveckling till medskapande. Stor vikt läggs också vid vad pedagogen behöver av förståelse, förhållningssätt, kunskap och attityd till den egna förmågan i en problemlösande, undersökande och meningsskapande process. ... ger mycket bra pedagogiskt stöd och argument för undervisningen i ämnena." Publiceras i BTJ-häftet nr 8, 2020. Lektör: Eva Lexell Törnblom

produkten

Författare

Anna Ehrlin (Red)

Upplaga

1

Utgiven

17-02-2020

ISBN

978-91-47-13177-8

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, antal sidor

160

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt