Flerspråkighet som resurs

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.

Författarna beskriver hur språk både lärs in och används i sociala sammanhang. Att studera situationer och språkanvändning kan vara mycket värdefullt för den som vill lära sig ett språk, och i boken ges flera exempel på detta både i skola och på arbetsplatser. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande.

Boken tar upp många aspekter av andraspråksutveckling och lärande, såväl uttal och grammatiska utvecklingsgångar som betydelsen av samtal, multimodalitet (bilder, gester, ljud och rörelse) och språk i skolans olika ämnen. Samtidigt visar författarna på det viktiga i att utgå från språkets enskilda delar samtidigt som man har en språklig helhetssyn. I boken beskrivs också olika teorier om andraspråksutveckling och hur dessa kan stödja lärare att utveckla den egna undervisningen.

Flerspråkighet som resurs vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Boken är användbar för lärare i såväl svenska som andraspråk som andra ämnen, liksom för skolledare och beslutsfattare som arbetar för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever.

Sagt om boken

"[...] Författarna har dels en helhetssyn på språkinlärning, dels fokus på de olika beståndsdelarna i språket, som uttal och grammatiska regler. Innehållet är inspirerande och de många metodtipsen kring utvecklande av förmågorna passar i flera olika sammanhang från vardagssituationer till ämnesundervisning. Flerspråkighet som resurs är användbar bok för lärare och andra språkintresserade - styrkan ligger i att beskriva möjligheterna i flerspråkighet och i den ökade språkliga medvetenheten i stället för bristfokus." Eeva-Stiina Sundén, lektör, BTJ-häftet nr 5, 2017.

Om författaren

Bokens redaktör Björn Kindenberg är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, lärare i svenska som andraspråk och doktorand i språkdidaktik.

Produktfakta

Författare

Björn Kindenberg

Upplaga

1

Utgivningsdatum

06-12-2016

ISBN

978-91-47-12207-3

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

324

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt