Förskollärarens metod och vetenskapsteori

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Förskollärarens metod och vetenskapsteori belyser de specifika behov som uppstår då förskolans praktik, lärare eller barn studeras. Författarna tar också upp val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsningar samt etiska överväganden i relation till studentarbeten.

I den andra reviderade upplagan finns nya exempel på studier av internationalisering, barns flerspråkighet, naturvetenskapliga arbetssätt och digitalisering i förskolan. Bokens författare har alla erfarenhet av forskning med fokus på svensk förskola samt erfarenheter av undervisning i förskola och/eller inom förskollärarprogrammet.

Boken vänder sig till lärare och studenter vid förskollärarprogrammet.

Sagt om boken

Boken är ett redskap för såväl utbildare som studenter att använda sig av i arbetet med att förstå hur forskningen och dess resultat kan användas i praktiken. De relativt korta kapitlen och en god struktur gör boken lättillgänglig och mycket användbar på förskollärarprogrammet i syfte att utveckla studenternas medvetande om forskningens betydelse och användningen av dess resultat. Ulf Mårtensson, lektör, BTJ-häftet nr 9, 2021.

Om författarna

Annica Löfdahl Hultman är förskollärare och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och har lång erfarenhet av forskning om barn och lärare i förskolan. Katarina Ribaeus är förskollärare och lektor i pedagogisk arbete vid Karlstads universitet och har framför allt ägnat sig åt forskning som relaterar till olika aspekter av förskolans demokratiuppdrag. Annica och Katarina leder forskargruppen Utbildningsvetenskapliga studier av barn och ungdom (UBB) och har under de senaste åren särskilt intresserat sig för förskollärarstudenters möjlighet att utvecklas i lärarrollen under utbildningen.

Produktfakta

Författare

Annica Löfdahl Hultman, Katarina Ribaeus

Upplaga

2

Utgivningsdatum

21-01-2021

ISBN

978-91-47-13984-2

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

180

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt