Från motstånd till framgång : Att motivera när ingen motivation finns

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Den här boken ger läsaren en uppfattning om vad det innebär att känna sig marginaliserad i utbildningssystemet. I boken beskrivs några av de elevgrupper som idag upplever skolan som meningslös, vilket skapar ett motstånd mot skolan. Det handlar om elever med låga meritvärden från grundskolan, elever som är tvångsomhändertagna, elever med NPF-diagnoser och kursdeltagare på folkhögskolan. Det finns emellertid framgångsrika strategier som gör det möjligt för lärare att möta elevernas skolmotstånd och återskapa en positiv skolidentitet. Genom tillitsfulla och respektfulla relationer med eleverna kan lärare och pedagoger skapa lärandesituationer som gör att undervisningens innehåll upplevs som meningsfullt och på riktigt. Då kan eleverna gå från motstånd till framgång.

Den andra upplagan har kompletterats med nya kapitel som bygger på senare studier. Gemensamt för dessa är att det är möjligt att bryta ett mönster av negativa skolerfarenheter och att hitta motivation när ingen motivation finns.

Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare, specialpedagoger och rektorer i grundskolan, gymnasieskolan, komvux, i undervisningen på särskilda ungdomshem och folkhögskolan.

Om författaren

Martin Hugo är docent i pedagogik vid Högskolan i Borås och verksam inom institutionen för pedagogiskt arbete. Han har en bakgrund som grundskollärare och hans forskning handlar om socialpedagogiska och specialpedagogiska områden. Framför allt handlar forskningen om hur meningsfullt lärande ser ut i olika delar av utbildningssystemet för elever som skolan tidigare har misslyckats med att möta. Martin är också en flitigt anlitad föreläsare på studiedagar inom grundskola, gymnasium, komvux och på folkhögskolor.

Produktfakta

Författare

Martin Hugo

Upplaga

2

Utgivningsdatum

06-09-2023

ISBN

978-91-47-14739-7

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

184

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt