Webshop   Högskola   Vård och hälsa   Geriatrikboken     Product

Geriatrikboken

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Uppdatering Skörhet enligt CFS

Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbetssätt där flera professioner samarbetar.

Allt fler individer uppnår en högre ålder än tidigare och gruppen de allra äldsta ökar mest. Redan nu, och ännu mer i framtiden, kommer äldre sjuka patienter att dominera inom de flesta sjukdomsspecialiteter, inte minst gäller detta på akutmottagningar och inom den slutna vården. Att känna till och rätt behandla allvarliga sjukdomar hos äldre är nödvändigt för att förhindra allvarliga och ibland fatala komplikationer. Behovet av geriatrisk kompetens inom vården ökar därför konstant.

Bokens texter kompletteras med faktarutor och autentiska fallbeskrivningar, där läsaren själv får möjlighet att fundera över och ta ställning till den aktuella situationen. Flertalet fallbeskrivningar följs av kommentarer från författarna. Varje kapitel avslutas med en omfattande referenslista och läsrekommendationer.

Geriatrikboken är främst avsedd som kurslitteratur på sjuksköterskeutbildningar på grundnivå men kan med fördel även användas av andra högskolestudenter inom andra vårdutbildningar.

Sagt om boken

"Med fjorton medförfattare har redaktören, professor Lars-Olof Wahlund, skrivit Geriatrikboken som är en omfattande och modern bok om sjukdomar hos äldre. Den fyller ett stort behov, då den äldres sjukdomstillstånd ofta tar sig andra uttryck än hos yngre. ... Boken är lättläst, kvalificerad, uppdaterad och bred. Geriatrikboken är en bra och trevlig bok som vänder sig till läkare och sjuksköterskor. Den passar också fint under medicinska utbildningar." Per Björgell, lektör, BTJ-häftet nr 17, 2020.

"Texten är välskriven och håller den bredd som man önskar inom geriatrik från aktiva forskare, kliniker, några professores emeriti samt en doktorand och en ST-läkare. Alla kapitel håller genomgående hög vetenskaplig standard.
Den stora fördelen med boken är dess konsekventa presentation av åldrandeprocesser av gurun inom området, docenten Åke Rundgren. En annan fördel är lättfattlig genomgång av nya aspekter av ramlagarna och satsningar inom geriatriska vårdkedjan.
Jag är också imponerad av välbeskriven palliativ vård ...". Dorota Religa, professor, överläkare, klinisk geriatrik, Lakartidningen.se 2020-09-10.

Om författarna

Lars-Olof Wahlund är seniorprofessor i geriatrik vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har omfattande klinisk erfarenhet, framför allt inom området demenssjukdomar, och har undervisat i geriatrik både på grund- och forskningsnivå. Bokens övriga författare är alla specialister inom sina respektive områden och de har mångårig erfarenhet av att jobba inom sitt fält, såväl kliniskt som akademiskt.

Produktfakta

Författare

Lars-Olof Wahlund

Upplaga

1

Utgivningsdatum

04-06-2020

ISBN

978-91-47-11346-0

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

408

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt