Webshop   Högskola   Vård och hälsa   Kirkevold/Geriatrisk omvårdnad     Product

Geriatrisk omvårdnad : God omsorg till den äldre patienten

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Boken handlar om den äldre patienten och beskriver de principer och särdrag som kännetecknar geriatrisk omvårdnad. Den innehåller särskilda kapitel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboende och på sjukhus. En av delarna beskriver ett urval av de vanligaste sjukdomarna och besvären som drabbar äldre. Sista delen av boken handlar om livets slut.

Ett centralt tema i boken är förmågan att ge integritetsbevarande omvårdnad, bland annat genom att låta patienten delta i beslutsfattandet, genom att se patienten som personen bakom ålderdom och sjukdom och genom att stödja och bidra till den äldres förmåga att hantera sin situation. Hälsofrämjande och förebyggande arbete framhävs också som viktigt i allt arbete i omvårdnaden om äldre människor.

I denna andra upplaga är alla kapitlen uppdaterade och omarbetade i större eller mindre grad. Ett nytt kapitel har fått plats: Osteoporos och frakturer i del IV. Det har varit en ambition att generell kunskapsutveckling återspeglas i boken, och att helheten och sammanhangen mellan delarna är tydliggjort i de olika kapitlen.

Boken är översatt från norska och anpassad till svenska förhållanden.

Sagt om boken

"[...] Det är en mycket välskriven och omfattande bok som på ett utmärkt sätt redogör för de problem som finns inom geriatriken. Den är mest lämpad för de yrkesgrupper som sköter och behandlar äldre sjuka, men även flera andra kan ha behållning av innehållet. Detta är andra, omarbetade upplagan. Det finns så stora förändringar i innehållet att tidigare upplaga bör bytas ut." Publiceras i BTJ-häftet nr 3, 2019. Lektör Lars Svensson

Om författarna

Huvudredaktörer är Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb och Anette Hylen Ranhoff.

Produktfakta

Upplaga

2

Utgivningsdatum

07-11-2018

ISBN

978-91-47-11299-9

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

532

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt