Hållbar utveckling : Didaktik för ämnesövergripande undervisning

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

I Hållbar utveckling – Didaktik för ämnesövergripande undervisning beskriver författarna hur lärare kan arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling. Bokens syfte är att bidra med grundläggande ämneskunskaper och tankeväckande övningar – allt detta med hållbar utveckling som ett övergripande tema. Författarna beskriver och diskuterar vad som kännetecknar hållbar utveckling, och hur lärare kan arbeta med utvecklingsfrågor i sin undervisning med utgångspunkt i olika teman. Varje tema inleds med en presentation av grundläggande kunskaper och följs sedan av elevövningar och lärarledda övningar. Det avslutas med förslag till fler didaktiska möjligheter med olika ämnesinnehåll, arbetssätt och arbetsformer.

I bokens andra upplaga har alla kapitel genomgått en omfattande revidering, och ett nytt kapitel om global rättvisa och hållbar utveckling har tillkommit. Övningar, referenser, bilder och tabeller har uppdaterats, och alla övningar har nu en åldersrekommendation. Den reviderade upplagan har även uppdaterats med anledning av införandet av Lgr22.

Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Boken är användbar i grundskollärarprogrammens ämnes- och ämnesdidaktiska kurser i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Den kan även användas som fördjupning och fortbildning för alla yrkesverksamma lärare och lärarutbildare som är intresserade av utbildning för hållbar utveckling. Bokens författare är legitimerade lärare och har många års undervisningserfarenhet från grundskola, gymnasium och lärarutbildning.

Om författarna

Per Sund är docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik och tidigare anställd vid Stockholms universitet. Hans forskningsområde är lärares olika didaktiska förhållningssätt när de undervisar om hållbar utveckling, och vilka konsekvenser dessa har för elevers lärande.

Louise Sund är docent i pedagogik vid Mälardalens universitet och Örebro universitet. Hon forskar om skolans avgörande roll för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper och kritiskt tänkande kring globala rättvisefrågor.

Produktfakta

Författare

Per Sund, Louise Sund

Upplaga

2

Utgivningsdatum

09-02-2024

ISBN

978-91-47-14979-7

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

244

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt