Webshop   Högskola   Vård och hälsa   Hälsa och mångfald     Product

Hälsa och mångfald : ett kliniskt perspektiv

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Beskriver olika aspekter av hälsa och mångfald med relevans för patientmöten i såväl primärvård som specialistvård.

En föränderlig värld medför att även hälso- och sjukvården blir en alltmer mångkulturell miljö. En ökad mångfald bland kliniskt verksamma och patienter innebär att allt fler möten sker mellan människor som inte delar exempelvis kulturell bakgrund eller språk. Det kan innebära olika synsätt på hälsa, sjukdom och behandling liksom olika sätt att kommunicera om dessa frågor.

Hälsa och mångfald - ett kliniskt perspektiv är en antologi där varje kapitelförfattare utifrån forskning och professionell erfarenhet beskriver olika aspekter av hälsa och mångfald med relevans för mötet med patienter såväl i primärvård som specialistvård. Kunskapen som de förmedlar är i stor utsträckning sådan som kliniskt verksamma ofta förväntas lära sig genom erfarenhet. Mångfald inbegriper en variation vad gäller exempelvis kön, social tillhörighet, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Boken ämnar att dels synliggöra grupper som riskerar att missgynnas i vården, dels belysa vikten av ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienten. Boken vänder sig till studerande samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård.

Sagt om boken

"Jag blir imponerad och slår igen boken med en känsla av att jag haft ett gott samtal med författarna. Jag hoppas att deras generositet i att låta läsaren lära av de missförstånd, men också läkande möten de upplevt, tillsammans med de teorier, analytiska verktyg och kliniska rekommendationer som varje kapitel innehåller, kommer att ge inspiration till studier och (fortsatt) arbete inom området hälsa och mångfald." Anna Sarkadi, professor i socialmedicin

Om författarna

Solvig Ekblad är leg. psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm och adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), forskargruppsledare för Cultural medicine, Karolinska institutet. Erica Rothlind är specialist i allmänmedicin, med.dr vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Cultural medicine, Karolinska institutet med inriktning på medicinsk pedagogik och interkulturella konsultationer samt medicinsk expert vid Kammarkollegiet.

Produktfakta

Författare

Solvig Ekblad, Erica Rothlind

Upplaga

1

Utgivningsdatum

23-11-2022

ISBN

978-91-47-14283-5

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

376

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt