Handbok i kvalitativa metoder

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Boken har som ambition att diskutera metodologiska frågor på ett handfast sätt, men samtidigt undvika alltför många pekpinnar. Kvalitativ metod bygger både på systematik och en öppen och prövande inställning till det forskningsprojekt man arbetar med. Genom att i denna bok låta forskare med praktisk erfarenhet av olika metoder komma till tals försöker vi att kombinera praktiska råd med reflexiv eftertänksamhet.

Handbok i kvalitativa metoder är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersökning kan planeras. I den andra delen går författarna in på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, observationer och textanalys. I denna del finns också specialkapitel om livshistorieintervjuer, fokusgruppsdiskussioner, skuggning, forskning på internet, diskursanalys samt användningen av bilder. I den tredje och avslutande delen av boken diskuteras analys av kvalitativa data och vad det kan innebära att skriva akademiskt.

I den tredje upplagan har många kapitel aktualiserats och setts över. Dessutom finns två nya kapitel: ett om samhällsvetenskapens natur och ett om att använda multimetodologi. Boken är tvärvetenskaplig och ger en bred och nyanserad bild av kvalitativa metoder och lämpar sig på metodkurser inom alla samhällsvetenskapliga utbildningar.

Sagt om boken

[...] Detta är en bra och aktuell handbok i kvalitativa metoder som imponerar främst genom sin breda ansats. Men boken har också djup. I denna andra upplaga har många kapitel aktualiserats. Dessutom finns två nya kapitel: ett om barnintervjuer och ett om videoobservationer. Aktuell referenslista och register finns." Martin Järnek, lektör, BTJ-häftet nr 20, 2015.

”Boken utgör ett mycket värdefullt bidrag till fältet och fungerar utmärkt både som introduktion till kvalitativa metoder och som ett stöd i den fortsatta forskningsprocessen.” Helhetsbetyg 5 av 5. Marie Leijon, lektör, ur BTJ-häftet nr 18, 2022.

Om författarna

Bokens redaktörer är Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet och verksam vid SCORE i Stockholm, och Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Bokens övriga medverkande författare är Martin Berg, Kristina Boréus, Barbara Czarniawska, Synneve Dahlin Ivanoff, Christian Eidevald, Ulla Eriksson-Zetterquist, Åsa Källström, Philip Lalander, Jens Rennstam, Árni Sverrisson, David Wästerfors och Peter Öberg.

Produktfakta

Upplaga

3

Utgivningsdatum

02-08-2022

ISBN

978-91-47-14007-7

Ämne

Vetenskapsteori och metod

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

300

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt