Webshop   Högskola   Psykologi   Handbok i missbruks- och beroendepsykologi     Product

Handbok i missbruks- och beroendepsykologi

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Handbok i missbruks- och beroendepsykologi är skriven av 38 författare som alla är experter inom missbruks- och beroendefältet.

I boken beskrivs hur begreppen missbruk och beroende har utvecklats över tid i interaktion med samhällsförändringar. Grundläggande neurobiologiska och beteendemässiga aspekter av missbruks- och beroendetillstånd presenteras, liksom det aktuella forskningsläget för klinisk utredning och bemötande av missbruks- och beroendetillstånd.

Flera kapitel berör både teoretiska och kliniska aspekter av samsjuklighet och hur missbruks- och beroendebehandling kan behöva anpassas till olika former av samtidig psykiatrisk problematik.

Handboken ger en översikt över rekommenderade behandlingsinsatser vid substansbruksyndrom utifrån aktuell forskning, och hur man inom missbruks- och beroendevård kan förhålla sig till begreppet evidensbaserad psykologisk praktik. Författarna behandlar missbruks- och beroendepsykologiska frågor på en samhälls- och organisatorisk nivå, och diskuterar hur vården kan organiseras för att optimera utredning och behandling.

Denna bok vänder sig till studenter på alla utbildningsnivåer inom högre utbildning, särskilt till studerande inom psykologi, medicin och socialt arbete. Boken är också aktuell för personer som av personliga eller yrkesmässiga skäl är intresserade av missbruks- och beroendefrågor.

Författare

Ann-Sophie Lindqvist Bagge (red.) disputerade år 2004 med en preklinisk avhandling om hur anabola androgena steroider påverkar beteende och monoaminergt system. Hon erhöll docentgrad år 2017 och är lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Ann-Sophie blev legitimerad psykolog 2011 och är specialistbehörig i missbruks- och beroendepsykologi samt i psykologisk behandling/psykoterapi. Hon har kliniskt arbetat inom rättspsykiatrin, företagshälsovård samt inom specialiserad psykiatri. Ann-Sophies huvudsakliga forskningsområde rör missbruk- och beroendeproblematik samt samband mellan somatisk och mental hälsa. Ann-Sophie är affilierad forskare vid CELAM (Centre for Ethics, Law and Mental Health) vid Sahlgrenska akademin.

Malin Hildebrand Karlén (red.) disputerade år 2016 med en avhandling om alkoholens akuta påverkan på vittnesmål vid våld i nära relationer. Hon erhöll docentgrad år 2021 och är lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Malin blev legitimerad psykolog år 2016 och är specialistbehörig i missbruks- och beroendepsykologi samt i forensisk psykologi. Hon arbetar som forskare och utredande psykolog på Rättsmedicinalverket, samt har arbetat kliniskt inom rättspsykiatrisk och beroendepsykiatrisk vård. Malins huvudsakliga forskningsområden rör substansmissbruk/-beroende, samsjuklighet, beslutsfattande i rättspsykiatriska utredningar, samt psykiatrihistoria. Hon är biträdande föreståndare för centrumbildningen CELAM vid Sahlgrenska akademin.

Bokens övriga författare är: Anders Hammarberg, Anders Håkansson, Andrea De Bejczy, Anette Skårner, Anne H Berman, Bo Söderpalm, Carl Gyllenhammar, Elisabeth Punzi, Emma Jacobsson, Erik Nilsson, Erik Nylander, Fredrik Spak, Johan Hagborg Melander, Johanna Gripenberg, Johannes Lundell, John Hanson Högberg, Jonas Stålheim, Kai Knudsen, Karin Stolare, Karl Mogren, Lena Lillieroth, Liria Ortiz, Maj-Britt Martinsson, Malin Bäck, Malin Hildebrand Karlen, Morgan Karlsson, Niels Eek, Peter Wirbing, Rickard Ahlberg, Sara Wallhed Finn, Solveig Olausson, Stefan Sanner, Sven G Carlsson, Sven-Eric Alborn, Tobias Elgan, Tom Leissner och Ulf Berggren.

Produktfakta

Författare

Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Malin Hildebrand Karlén

Upplaga

2

Utgivningsdatum

21-08-2023

ISBN

978-91-47-14776-2

Ämne

Psykologi

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

300

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt