Webshop   Högskola     Product

Jaktens historia i Sverige : Vilt – Människa – Samhälle – Kultur

Smakprov
current-item

Läs om

produkten

I Jaktens historia i Sverige skildras den svenska jaktens historia på ett mer omfattande och djupgående sätt än tidigare. Boken beskriver viltsamhällets och viltmiljöernas utveckling från tiden för inlandsisens avsmältning fram till idag. Den ger också en samlad bild av viltförvaltningens historia genom nära tusen år; från medeltidslagarna, via Vasatidens hårda straff för jaktbrott och frihetstidens rovdjurskrig, ända fram till de nyare idéerna om jakten som en del av en hållbar förvaltning av naturens resurser. Själva jakten belyses genom beskrivningar av viltet och jägaren, vapnen och hundarna, jaktredskapen och fångstmetoderna samt arbetet med att tillvarata viltet och dess produkter. Stor uppmärksamhet ägnas även åt jaktens kulturhistoria - ritualer, folktro, konst och litteratur. I boken beskrivs även framväxten av en modern viltvård och en lagstiftning som under de senaste två hundra åren inriktats mot att öka viltstammarna samt att värna den biologiska mångfalden. Tidigare kretsade lagstiftningen och andra påbud främst kring utrotandet av "skadliga" arter.
Boken, som bygger på modern forskning om natur, kultur och samhälle, ger också vägledning för den som vill läsa vidare på egen hand. Här finns översikter av jakthistorisk litteratur och handböcker samt tidskrifter från äldre tider. Den rymmer också skildringar av personer som betytt mycket för kunskapsuppbyggnaden och personer som återgett jakten och viltet i konsten.
Jaktens historia i Sverige vänder sig till studenter som läser om viltförvaltning, miljöhistoria, naturresursförvaltning och kulturhistoria men även till jägare, skogs- och jordbrukare, vilt- och naturförvaltare samt andra naturintresserade.

Om författarna

Kjell Danell, professor emeritus i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Roger Bergström, tidigare adjungerad professor i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Leif Mattsson, professor emeritus i det skogliga mångbrukets ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH, Stockholm

produkten

Författare

Kjell Danell, Roger Bergström, Leif Mattson, Sverker Sörlin

Upplaga

1

Utgiven

30-12-2016

ISBN

978-91-47-11294-4

Ämne

Teknik och naturvetenskap

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, antal sidor

380

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt