Webshop   Högskola   Vård och hälsa   Klinisk omvårdnad     Product

Klinisk omvårdnad 2

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Klinisk omvårdnad 2 är del två av en serie om två böcker. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs?

Böckerna tillhandahåller systematisk kunskap om datainsamling, de kliniska bedömningar och omvårdnadsåtgärder som behövs för att kunna tillgodose patientens grundläggande behov samt om sjuksköterskans ansvar och kompetens i sin professionsutövning.

Alla kapitel har en liknande struktur, vilket gör det enkelt att orientera sig. Texterna är granskade av svenska experter och anpassade till svenska förhållanden.

Böckerna vänder sig till blivande sjuksköterskor och kan användas som referens för sjuksköterskor inom olika verksamhetsområden.

Relaterat material: Klinisk omvårdnad 1

Om författarna

Dag-Gunnar Stubberud är intensivvårdssjuksköterska och har en fil.kand. i vårdvetenskap. Han är förstelektor vid magisterutbildning i intensivvård vid högskolan i Oslo. Stubberud har tillsammans med Grønseth haft huvudansvaret för revisionen av andra upplagan och är medförfattare till flera kapitel. Randi Grønseth är sjuksköterska, har en fil.kand. i vårdvetenskap och arbetar som förlagsredaktör. Grønseth har haft förlagsansvaret för andra upplagans revisione. Hon är också medredaktör och medförfattare till några kapitel. Hallbjørg Almås är sjuksköterska och lärare med lektorskompetens, och har lång erfarenhet som förlagsredaktör (numera pensionerad). Almås är författare till flera kapitel i boken och har i de tidigare utgåvorna av Klinisk omvårdnad varit huvudredaktör och huvudförfattare.

Översättningen från norska är gjord av Inger Bolinder-Palmér och Kristina Olsson.

Produktfakta

Författare

Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi Grønseth

Upplaga

3

Utgivningsdatum

28-01-2021

ISBN

978-91-47-11360-6

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

584

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt