Webshop   Årskurs F-3   Svenska   Läslust och skrivglädje     Product

Läslust och Skrivglädje : Kopieringsunderlag för läs- och skrivundervisning åk 1-3

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läslust och Skrivglädje är en lärarbok som innehåller en variation av lustfyllda berättande och beskrivande texter samt övningar som stöttar och utmanar eleverna i deras läs- och skrivinlärning i åk 1-3. Här finns många kopieringsunderlag. Alla texter och övningar syftar till att utveckla elevernas språk och ordförråd samt skapa läslust och skrivglädje i klassrummet!

Författaren Marika Nylund Ek är även medförfattare till den omtyckta serien Livet i Bokstavslandet.

Läsa och skriva hör ihop

I Läslust och Skrivglädje finns beskrivande texter med tema naturväsen och högtider och berättande texter med tema vänskap (värdegrund). Till texterna, som är på två nivåer, finns anpassade läsförståelsefrågor. Läsa och skriva hör ihop och genom bokens upplägg får eleverna också träna på att skriva egna texter. Med hjälp av stödstrukturer och de olika nivåerna ges eleverna möjlighet att utveckla ämneskunskaper och ämnesspråk, samtidigt som de får verktyg för att producera mer avancerade texter.

Temaarbete

Till varje tema finns ett arbetsschema med övningar såsom korsord, mandalas, läsförståelse och meningsbyggnad. Temaarbetet kan sträcka sig över en till flera veckor beroende på val av upplägg. Tema vänskap har berättande texter skrivna i dagboksform. Till varje kapitel finns det värdegrundsfrågor att samtala kring och övningar att göra gemensamt i klassen. Läs och arbeta med texterna i samband med vänskapsteman på skolan eller sprid ut över hela året.

Cirkelmodellen

Du som lärare kan lägga upp elevernas arbete enligt cirkelmodellens fyra faser där tala, lyssna, läsa och skriva integreras i undervisningen:

  1. Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper.
  2. Studera genre-texter för att få förebilder.
  3. Skriva gemensam text.
  4. Skriva text individuellt eller i par.

Gemensamma muntliga framställningar får gärna föregå det individuella arbetet. Den muntliga framställningen är en viktig del av läs- och skrivundervisningen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Betydelsefullt är också att anpassa metoder och arbetssätt till den elevgrupp man undervisar och till sig själv som lärare.

Produktfakta

Författare

Marika Nylund Ek

Upplaga

1

Utgivningsdatum

19-01-2022

ISBN

978-91-47-14453-2

Ämne

Svenska

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

208

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt