Webshop   Årskurs 4-6   Modersmål   Mitt språk är arabiska     Product

Mitt språk är arabiska! 5

current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Språkinlärning för arabisktalande elever där texterna utgår från elevernas vardagliga miljö i Sverige samtidigt som de är politiskt och religiöst neutrala. Serien består av sex böcker som tillämpar de pedagogiska metoder som används i svenska skolor avseende språkinlärning.Läs mer

Böckerna innehåller grundtexter och olika slags skrivövningar och grammatiska övningar. Materialet hålls samman i och med att eleverna kan utnyttja skrivraderna i böckerna.

Serien Mitt språk är arabiska! passar barn och ungdomar 6-14 år, beroende på elevernas förkunskaper i arabiska. Åldersmarkeringen i respektive bok är endast en rekommendation.

Om första boken

Mitt språk är arabiska! 1 är avsedd för elever som ska börja bekanta sig med det arabiska alfabetet. Boken rekommenderas till barn inom 6-årsverksamheten och årskurs 1-2.

Alfabetet presenteras i kombination med bild. Först visas de enskilda bokstäverna som sedan sätts samman i enkla ord. Efter var fjärde bokstav finns övningar som repeterar bokstäverna.

Om andra boken

Mitt språk är arabiska! 2 är avsedd för elever som redan är bekanta med alfabetet och som ska börja lära sig läsa och skriva enkla ord. Boken rekommenderas till elever i årskurs 1-3.

Alfabetet repeteras och eleverna lär sig läsa och skriva med hjälp av enkla meningar.

Om tredje boken

Mitt språk är arabiska! 3 är avsedd för elever som kan läsa och skriva enkla ord och ska börja lära sig läsa och skriva enkla och korta meningar. Boken rekommenderas till elever i årskurs 2-4.

Mitt språk är arabiska! 3 består av två enheter. Varje enhet innehåller fem kapitel med texter och övningar. Texterna är enkla och följs av innehållsfrågor. Därefter följer arbetsuppgifter som innehåller glosor från texten. Eleverna lär sig grammatiken genom pedagogiska exempelmeningar, som följs av egna skrivövningar.

Om fjärde boken

Mitt språk är arabiska! 4 är avsedd för elever som redan kan läsa enkla meningar och ska börja lära sig läsa och skriva korta textavsnitt. Boken rekommenderas till elever i årskurs 3-6.

Boken består av två enheter. Varje enhet innehåller fem kapitel med texter och tillhörande grammatiska och allmänna övningar. Texterna är enkla och pedagogiskt upplagda. Boken innehåller även några sidor avsedda för anteckningar eller diktamen.

Mitt språk är arabiska! 4 utökar elevernas förmåga att utveckla sitt språk genom att de får berätta om sig själva och sina relationer med omgivningen. På ett lite mer avancerat språk berättar eleverna om vänskap, regler i hemmet och i skolan, hur man använder sin fritid och mycket annat som rör deras vardag.

Om femte boken

Mitt språk är arabiska! 5 är avsedd för elever som kan läsa och skriva korta textavsnitt men fortsätter att utveckla det arabiska språket. Boken rekommenderas till elever i årskurs 5-7.

Mitt språk är arabiska! 5 består av två enheter. Varje enhet innehåller fem kapitel med tillhörande övningar: grammatiska övningar och allmänna övningar.

Om sjätte boken

Mitt språk är arabiska! 6 är avsedd för elever som har grundläggande kunskaper i arabiska men vill fortsätta att utveckla det arabiska språket muntligt och skriftligt till en mer avancerad nivå. Boken rekommenderas till elever i årskurs 6-8.

Mitt språk är arabiska! 6 består av två enheter. Varje enhet innehåller fem kapitel med tillhörande övningar, både grammatiska övningar och allmänna övningar.Om författarna

Nadia Swelem är modersmålslärare i arabiska, med en Filkand från Ain Shams Universitet i Kairo.Produktfakta

Författare

Nadia Swelem

Upplaga

1

Utgivningsdatum

15-10-2009

ISBN

978-91-47-09202-4

Ämne

Modersmål

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

176

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt