Webshop   Högskola   Vård och hälsa   Palliativ vård     Product

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv beskriver den palliativa vårdens fyra hörnstenar, dvs. behandling av symtom, kommunikation, teamsamverkan och närståendestöd. Utöver dessa har boken bland annat ett kapitel om de etiska konflikter och dilemman som kan uppstå i olika vårdsituationer. Denna andra upplaga har också utökats med ett kapitel om den existentiella dimensionen.

Bokens syfte är att förmedla kunskap och ge stöd för personal som arbetar med patienter i palliativt skede, från tidig till sen fas och oavsett om de vårdas på sjukhus, i hemmet, inom kommunernas särskilda boenden eller på specifika palliativa enheter. Det mer teoretiska innehållet levandegörs med hjälp av en autentisk fallbeskrivning av en patient och hennes familj, som läsarna får följa under den tid som hon vårdas av det palliativa teamet.

Boken vänder sig till alla professioner inom området palliativ vård. Tanken är att den ska vara en naturlig del för alla universitetsutbildningar inom vård, liksom för specifika yrkesutbildningar inom vård och omsorg. Den är också tänkt att fungera som ett stöd för det praktiska vårdarbetet för såväl enskilda medarbetare som för team inom palliativ vård.

Om författarna

Bokens redaktörer, Inger Benkel, Ulla Molander och Helle Wijk, är alla tre forskare inom sjukvård. De har många års erfarenhet av kliniskt arbete inom palliativ vård och på universitetets vårdutbildningar. Deras olika professionella bakgrund som kurator, läkare respektive sjuksköterska innebär att de även har personlig erfarenhet av det tvärprofessionella teamarbete som de i boken betonar som väsentligt för var och en som önskar bedriva en god palliativ vård.

Produktfakta

Författare

Inger Benkel, Ulla Molander, Helle Wijk

Upplaga

2

Utgivningsdatum

28-06-2024

ISBN

978-91-47-14992-6

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

240

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt