Webshop   Högskola   Lärar- och förskollärarutbildning   Pedagogisk takt     Product

Pedagogisk takt : Lärares didaktiska och relationella kompetens

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Med utgångspunkt i begreppet pedagogisk takt lyfter den här boken fram betydelsen av att lärare över tid utvecklar en pedagogisk taktkänsla i det möte som sker i undervisningen. Denna taktkänsla relateras till lärarens didaktiska och relationella kompetens.

Undervisning är en flerdimensionell verksamhet. I denna verksamhet är läraren beroende av ämneskunskap och förmåga att didaktiskt planera och genomföra undervisning på ett sätt som gör innehållet intressant och möjligt att förstå. Därtill inbegriper undervisning att kunna bedöma och utvärdera elevers kunskapsutveckling – men även själva undervisningen i sig.

Bokens kapitelförfattare, samtliga lärare och några även forskare, delar med sig av erfarenheter från sina lärargärningar, men också av minnen från att ha varit någon annan lärares elev. I sina beskrivningar tar de stöd av forskningsresultat och teoretiska begrepp som har hjälpt dem att sätta ord på sina levda erfarenheter.

Boken vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare för elever i grundskola och gymnasium.

Om författarna

Anna Ehrlin är professor i pedagogik. Hennes forskning har bland annat varit inriktad mot undervisning av nyanlända elever samt mot estetiska uttrycksformer i förskola och skola med fokus på musik. Linda Jonsson är lektor i didaktik. Hennes övergripande forskningsintresse har riktats mot såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska frågor, framför allt i relation till religionsläraruppdraget.

Produktfakta

Författare

Anna Ehrlin, Linda Jonsson

Upplaga

1

Utgivningsdatum

08-09-2022

ISBN

978-91-47-14465-5

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

172

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt