Webshop   Högskola   Juridik   Person och avtal     Product

Person och avtal : - en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Denna bok behandlar två grundläggande och viktiga civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla över huvud taget. Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen. I den femte upplagan har en omfattande översyn och komplettering gjorts.

Den personrättsliga delen tar upp grundbegrepp såsom fysiska och juridiska personers rättskapacitet samt innebörden av rättslig handlingsförmåga. Den avtalsrättsliga delen behandlar frågor kring olika avtalstyper och hur avtal sluts enligt avtalslagens system. Härutöver berörs framtidsfullmakter och anhörigas rätt att rättshandla utanför avtalslagens system. Distansavtalslagens särreglering uppmärksammas.

Avslutningsvis finns en lista med ordförklaringar samt en bilaga med lagtext som gör det möjligt att läsa boken utan tillgång till särskild lagtextsamling.

Det som skiljer denna bok från många andra juridikböcker är att den inte kräver förkunskaper eller någon erfarenhet av juridisk text. Boken kan därför med fördel användas vid olika typer av juridisk grundutbildning inom universitet, högskolor och andra utbildningsinstitut samt inom bank- och finansutbildningar.

Sagt om boken

[...] Min bedömning är att tidigare upplaga bör bytas ut eftersom en hel del väsentliga förändringar har tillkommit. [...] Språket är genomgående lätt att ta del av även för den som saknar juridiska förkunskaper. Inte minst det senare gör att boken med fördel kan läsas av allmänt intresserade samt av studenter som på högskolenivå läser annat än just juridik." Sven Martinger, BTJ nr 8, 2017.

Om författarna

Per Henning Grauers har varit universitetslektor i juridik med inriktning mot fastighetsvetenskap vid dåvarande Malmö högskola, numera Malmö universitet. Han ansvarade under mer än tio år för den grundläggande juridikutbildningen i programmen för fastighetsförmedlare (fastighetsmäklare) och fastighetsföretagare.

Produktfakta

Författare

Per Henning Grauers

Upplaga

5

Utgivningsdatum

22-06-2022

ISBN

978-91-47-14680-2

Ämne

Juridik

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

188

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt