Rektors praktik i vetenskaplig belysning : framgångsrikt, hållbart och närvarande ledarskap - är det möjligt?

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Skolledaruppdraget är mångfasetterat och innebär ständigt nya utmaningar. För att åstadkomma en likvärdig utbildning av hög kvalitet och få alla elever att nå målen och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar behövs ett framgångsrikt och hållbart, närvarande och pedagogiskt ledarskap, både för organisationen och för den verksamma rektorn. Men hur uppnår man det när vardagen är full av dilemman? I den här boken delar Niina Johansson, verksam rektor inom Östhammars kommun, med sig av de dilemman hon ställs inför i sin vardag.

Hur förhåller man sig som rektor till utbildningspolitiska reformer, förändringar i skolans styrning och nya läroplaner? Hur hög grad av autonomi har rektorn och vilka logiker styr beslutsfattandet? Hur frigör man tid för ett närvarande och hållbart ledarskap och skapar en arbetsorganisation som främjar utvecklingsorganisationen? Hur skapar man en skolkultur fri från diskriminering och kränkningar? Dessa dilemman – och andra – diskuteras och problematiseras därefter av forskare och lärare med erfarenhet från rektorsprogrammet vid Uppsala universitet, både utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning.

Initiativet till boken togs av Niina Johansson som tillsammans med Charlotte Baltzer utvecklade idén inom ramen för forskningsmiljön REL (Research on Educational Leadership) vid Uppsala universitet.

Boken är tänkt att inspirera både nya och mer erfarna skolledare och alla andra som är intresserade av ledarskap i skolan och förskolan och som vill få en fördjupad förståelse av yrkets utövning.

Om författarna

Niina Johansson har arbetat som biträdande rektor och rektor i grundskolan i mer än tio år. Hon är i dag rektor på Frösåkersskolan, en 4–9-skola i Östhammar. Charlotte Baltzer är fil.dr i pedagogik och universitetslektor vid Uppsala universitet, där hon undervisar på rektorsprogrammet och masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap.

Produktfakta

Författare

Niina Johansson, Charlotte Baltzer

Upplaga

1

Utgivningsdatum

01-09-2023

ISBN

978-91-47-14898-1

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

208

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt