Webshop   Högskola   Psykologi   SCID-5     Product

SCID-5-CV Intervju

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

SCID-5CV, Intervju är en semistrukturerad diagnostisk intervju som kan användas av personer utbildade i psykiatrisk diagnostik för att ställa de vanligaste psykiatriska diagnoserna i DSM-5.

SCID-5-CV, Intervju inleds med en översiktsintervju med öppna frågor, där patienten får möjlighet att beskriva sina besvär med egna ord. Därefter är intervjun indelad i 10 olika diagnostiska moduler som innehåller frågor som intervjuaren ställer för att värdera om patienten uppfyller diagnoskriterierna i DSM-5. Resultaten dokumenteras i SCID-5-CV Sammanställningsprotokoll som finns i intervjuprotokollets början.

SCID-5-CV är en del i en diagnostisk process som möjliggör en reliabel och valid diagnostik av psykiatriska syndrom. Intervjun kan dels användas av sjukvårdspersonal i det kliniska arbetet med psykiatrisk diagnostik, dels i utbildning av studenter på universitetsutbildningar och vid vidareutbildning av professionella inom vården.

Boken

  • är ett semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk diagnostik enligt DSM-5
  • underlättar en reliabel och valid diagnostisk psykiatrisk bedömning
  • ger den senaste versionen av SCID-5-CV på svenska.

I SCID-5-CV Intervju anges DSM-5-kriterierna ordagrant så som de översatts i MINI-D 5 (utgiven av Pilgrim Press). ICD-koder har översatts till dess svenska motsvarighet ICD-10-SE, enligt Socialstyrelsens riktlinjer och i enlighet med översättningen i MINI-D 5.

Till boken hör SCID-5-CV Klinisk version Handbok.

Om författarna

Michael B. First, M.D. Janet B.W. Williams, PhD, Rhonda S. Karg, Ph.D. Robert L. Spitzer, M.D.

Faktagranskning och textbearbetning

  • Johanna Motilla Hoppe; leg. psykolog, filosofie doktor,
  • Mia Ramklint; leg. läkare, specialist i psykiatri, professor och
  • Linda Bylin; leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare.

Först publicerad i USA av American Psychiatric Association (APA), Washington DC. Copyright ©2015 (SCID-5-CV). Alla rättigheter reserverade. Först publicerad i Sverige av Liber AB på svenska. Liber AB har exklusiv förlagsrätt till SCID-5-CV, Klinisk version Intervju första utgåvan (copyright ©2015) författad av Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, Ph.D., Rhonda S. Karg, Ph.D. och Robert L. Spitzer, M.D. på svenska för distribution över hela världen.

Skriftligt tillstånd från Liber AB krävs för återgivning i någon form av material från det översatta verket. APA har inte på något sätt bidragit till översättningen av det här verket från engelska till svenska och ansvarar inte för eventuella felaktigheter, utelämnanden eller andra möjliga brister i översättningen av verket.

Produktfakta

Författare

Michael B. First, Janet B. W. Williams, Rhonda S. Karg, Robert L. Spitzer

Upplaga

1

Utgivningsdatum

13-12-2022

ISBN

978-91-47-14473-0

Ämne

Psykologi

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

136

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt