Sjuksköterskans kliniska färdigheter

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Goda kunskaper om kliniska färdigheter är en grundläggande förutsättning för sjuksköterskans uppdrag att ge god och patientsäker vård. Med teoretisk bakgrund och stegvisa anvisningar om genomförande ger Sjuksköterskans kliniska färdigheter kunskap om och förståelse för hur vanligt förekommande kliniska moment förbereds och genomförs.

Boken ger läsaren möjlighet att utveckla sina kliniska färdigheter och ger studenter bättre förutsättningar att klara lärandemålen i kliniska färdigheter och på verksamhetsförlagd utbildning. Kapitlens pedagogiska struktur och bilder underlättar inlärning och lägger grunden till att arbeta systematiskt, evidensbaserat och patientsäkert. De kliniska momenten inkluderar bland annat blodprovstagning, sondbehandling, kateterisering av urinblåsan, sugning av övre luftvägar samt hantering av centrala och perifera infarter.

Den här boken riktar sig främst till studenter på sjuksköterskeprogrammet, men även till andra studenter och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Komplettera med frågespelet Sjuksköterskans kliniska färdigheter Kortspel för att på ett pedagogiskt och roligt sätt repetera bokens innehåll. Spelet består av 600 frågor och svar.

Om författarna

Monica Bergqvist är leg. sjuksköterska och med.dr i medicinsk vetenskap. Hon arbetar som kursansvarig på sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet och på Akademiskt primärvårdscentrum med fortbildning.

Ingela Lennström är leg. sjuksköterska och fil.mag. i vårdpedagogik. Hon har lång erfarenhet från avancerad hemsjukvård och arbetar som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet.

Produktfakta

Författare

Monica Bergqvist, Ingela Lennström

Upplaga

1

Utgivningsdatum

09-02-2024

ISBN

978-91-47-13798-5

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

348

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt