Webshop   Årskurs 7-9   Religionskunskap   SOS Religion 7-9     Product

SOS Religion 7-9

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läs mer om serien: SOS Religion 7-9

SOS för en klokare framtid

Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Bland annat krävs insikt i historiens skeenden och en källkritisk hållning för att fatta välgrundade beslut. Med SOS Religion vill vi vara så uppdaterade och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid.

Rätt stoff, engagemang och struktur

I den fjärde upplagan av SOS Religion har vi behållit vårt fokus på engagerande texter med direkt tilltal, en tydlig berättarröst och att säga det viktigaste först. För att underlätta inlärningen har vi byggt en enkel struktur som aldrig ger avkall på tydlighet och överblick. Texten i SOS Religion är anpassad till elevernas nivå och uppgifterna ger möjlighet till eftertanke och till spontana diskussioner i klassrummen. Det omfattande bildmaterialet med genomarbetade bildtexter är en källa såväl till diskussion som att hänföras av!

Frågor om fakta och för reflektion

Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, liksom frågor där de kan reflektera över innehållet. Det ökar möjligheten för fler elever att arbeta med både språk och innehåll från grunden. På så sätt får de en djupare förståelse och kan bredda sina kunskaper. Det leder till spännande och språkutvecklande resonemang och diskussioner i klassrummet.

Alla kan hänga med

Sammanfattningarna är heltäckande och kan därför fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. De centrala begreppen i SO är viktiga och betonas och bearbetas därför grundligt i läromedlet. Varje avsnitt avslutas med frågor på texten, så att eleven ser om hen har hängt med eller behöver arbeta mer med grunderna.

Utmaningar där eleverna får tillämpa kunskaper

Till varje kapitel finns övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor och även applicera sina kunskaper i nya sammanhang. Det kan till exempel handla om källkritiska övningar, etiska frågeställningar, argumentationsövningar eller att tolka statistik och dra slutsatser.

Underlättar din undervisning

Nya SOS gör det också lättare för dig som lärare att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Den enkla strukturen med block och kapitel kan fungera som hela eller delar av arbetsområden, där du som lärare disponerar innehållet på det sätt som passar bäst.

Innehåll

VAD ÄR RELIGIONSKUNSKAP 1. Religionskunskap och livsfrågor
2. Livsåskådningar
3. Livsfrågor i populärkulturen
4. Etik
5. Källor och tolkningar
DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA
6. Judendom
7. Kristendom
8. Islam
DET EVIGA KRETSLOPPETS RELIGIONER
9. Hinduism
10. Buddhism
TANKAR KRING LIVET – DÅ OCH NU
11. Filosofi och vetenskap
12. Tre livshållningar/livsåskådningar
13. Etik för både individ och samhälle
14. Kort om fler livsåskådningar och livshållningar

Produktfakta

Författare

Ingrid Berlin, Börge Ring

Upplaga

4

Utgivningsdatum

02-08-2019

ISBN

978-91-47-12639-2

Ämne

Religionskunskap

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

364

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt