Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : Möte med det som inte anses lagom

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering, och av en relationell syn på barns avvikelser - det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön.

Boken har ett kritiskt granskande perspektiv och innehåller såväl forskning om specialpedagogiska frågor i förskolans och skolans värld som fallbeskrivningar utifrån författarens egna erfarenheter som verksam pedagog. I anslutning till fallbeskrivningarna behandlas ofta frågor om etiska dimensioner och dilemman.

Andra upplagan innefattar helt nya kapitel som behandlar komplexiteten i att skapa inkludering, samt specialpedagogens roll och uppdrag i ett professionsteoretiskt perspektiv.

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola – möte med det som inte anses lagom vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildningar. Boken vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga.

Om författarna

Kristian Lutz är lektor i specialpedagogik och verksam på institutionen Lärande och samhälle vid Malmö universitet. Hans forskningsintressen tar sin utgångspunkt i frågor som berör normalisering, medikalisering, styrning, makt och diskurser i förskolans och skolans verksamhet.

Sagt om boken

"Ett mycket intressant avsnitt är det som tar upp medikalisering och neuropsykiatriska diagnoser vilka författaren menar påverkar skolornas prioriteringar. Exempelvis belyses och analyseras kriterier för uppmärksamhetsdelen i ADHD-diagnosen, vilket av författaren betraktas som en skoldiagnos som ökar när barnet lämnar förskolan och kommer upp i skolåldern. Det finns intressanta fallbeskrivningar i hela boken och avslutningsvis utmanande diskussionsfrågor som fungerar utmärkt som stöd vid pedagogiska diskussioner kring hur specialpedagogiska insatser kan organiseras och prioriteras i förhållande till nationella mål." BTJ häfte 13124051. Lektör Katharina Jacobsson.

Produktfakta

Författare

Kristian Lutz

Upplaga

2

Utgivningsdatum

08-07-2021

ISBN

978-91-47-14103-6

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

176

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt