Språkets utsida och insida : svenska som andraspråk i förskolan (ed.1-2023)

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Språkets utsida och insida beskriver vilka språkliga svårigheter som finns i förskolan och hur man strukturerat kan arbeta med dem. Boken är uppdelad i tre delar, som ur tre olika perspektiv redogör för hur man i förskolans vardag kan utveckla barnens svenska som andraspråk. Till stöd och inspiration för arbetet är boken rikt illustrerad med bilder från författarens verksamhet.

Den första delen, verksamhetsperspektiv, behandlar förskolans samhälleliga uppdrag. Här presenteras vad förskolans läroplan lyfter fram som viktigt och önskvärt att barn utvecklar och lär i förskolan. I denna del problematiseras också vad som händer när man ställer styrdokumenten, i boken kallade språkets utsida, mot språkets insida, alltså hur det i praktiken ser ut i verksamheterna.

Den andra delen, lärarperspektiv, betonar betydelsen av pedagogens språkliga kompetens samt innebörden av konsekvent och strukturerad språkundervisning. Här uppmärksammas också behovet av att utveckla handlingsberedskap för att kunna hantera kulturella och etiska dilemman som kan visa sig i arbetet med svenska som andraspråk.

Del tre tar utifrån barnperspektiv upp olika exempel på språkutvecklande metoder och strategier. För att nå framgång i arbetet med svenska som andraspråk krävs öppenhet och vilja att ta sig an olika kognitiva utmaningar som kan stå i vägen för att uppnå förskolans samhälleliga mål och klara av uppdraget.

Författaren Mirella Forsberg Ahlcrona är förskollärare, dockteaterpedagog och docent i utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning.

Produktfakta

Författare

Mirella Forsberg Ahlcrona

Upplaga

1

Utgivningsdatum

14-08-2023

ISBN

978-91-47-15046-5

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

248

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt