Webshop   Högskola   Vård och hälsa   Våga leda omvårdnad     Product

Våga leda omvårdnad

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

  • Varför behöver sjuksköterskan ha kunskaper och färdigheter att leda omvårdnaden och fatta beslut som baseras på evidens?
  • Hur kan sjuksköterskans ledarskap ta sig uttryck i praktiken?
  • Hur kan den nya vårdinformationsmiljön skapa möjligheter till gemensamma besluts- och processtöd för olika vårdgivare, och leda till ökad patientsäkerhet?

Boken Våga leda omvårdnad beskriver hur omvårdnadsprocessen och kliniska resonemang hänger ihop och bör användas av sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården.

Boken inleds med ett kapitel om sjuksköterskans kärnkompetensområden och ett reflekterande ledarskap samt beslutsstöd. Andra kapitel handlar om Magnetsjukhus samt ledarskap och beslutsfattande inom en rad vårdområden: prehospital akutsjukvård, kommunal hälso- och sjukvård, perioperativ vård och intensivvård, pediatrisk omvårdnad, sjuksköterskeledda mottagningar, palliativ omvårdnad, psykiatrisk omvårdnad samt förlossningsvård. Alla kapitel innehåller fallbeskrivningar med reflektionsfrågor för fördjupad kunskap.

Boken är avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande och avancerad nivå. Den passar även kliniskt verksamma sjuksköterskor som vill förkovra sig i frågor kring sjuksköterskans ledarroll och få inspiration att utveckla den egna ledarrollen inom omvårdnad.

Om författaren

Bokens huvudredaktör Kristina Ziegert är leg. sjuksköterska, med.dr, professor i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.

Produktfakta

Författare

Kristina Ziegert

Upplaga

1

Utgivningsdatum

17-05-2022

ISBN

978-91-47-12839-6

Ämne

Vård och hälsa

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

236

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt