Webshop   Gymnasium/Vuxenutbildning   Engelska   Visions 1-3     Product

Visions 1 Lärarhandledning med prov

current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan eleverna lätt arbeta självständigt.

Läs mer
Pedagogiska tankar
I Visions återkommer ofta repetition, självtest och reflektionsövningar som säkrar inlärningsprocessen. Varje del består av en allt-i-ett-bok där facit ingår. Allt-i-ett-boken såldes tidigare med en cd-skiva i pärmen, men denna har ersatts av ett digitalt övningsmaterial där eleven kan lyssna på de flesta hörövningar, alla uttalsövningar samt bokens grundtexter, Reading A. Boken ger råd om hur man kan arbeta på egen hand så att den både kan användas av elever som arbetar självständigt och i mera traditionella kurser. För läraren finns också lärarhandledning samt nedladdningsbart lärarljud.
Visions förklarar grammatik både på engelska och svenska, vilket gör att man kan använda engelska som arbetsspråk. Ordlistorna är tredelade med både översättning till svenska och förklaring på engelska.
Strukturen är lätt att överblicka och gör det enkelt att arbeta praktiskt. Det finns tydliga rubriker, instruktioner, färgmarkeringar och symboler så att man snabbt uppfattar vilka moment som övas och hur.

KOMPONENTER
Texter och hörövningar
Texterna och hörövningarna speglar olika delar av den engelskspråkiga världen. De består av berättande texter, dialoger, sånger, dikter och faktatexter. Ämnesområdena är varierade och vardagsnära. Praktiska situationer är centrala. Språket är aktuellt, modernt och lättbegripligt. Med hjälp av texterna och hörövningarna får eleverna ett bra stöd för att öva muntlig och skriftlig kommunikation. Facts ger information om förhållanden och företeelser i olika engelskspråkiga länder.

Övningar
Utgångspunkten för övningarna är kommunikation, meningsfullhet, kreativitet och autenticitet. Grammatik, fraser, texter och hörövningar följs upp och övas. Follow-up är friare tal- och skrivövningar. Uttal, språkrytm och fonetik kommer in i Pronunciation, Jazz chants och Reading aloud. För att främja kommunikation föreslås arbete i par eller grupp men övningarna är uppbyggda så att elever i andra studieformer kan arbeta på egen hand. Eleverna får också möjligheter att uttrycka egna erfarenheter. Många inslag uppmuntrar till reflektion, där eleven får ”lära sig att lära engelska”.

Repetition och reflektion
I slutet av varje kapitel finns genomgående en repetitionsdel, Review, som repeterar grammatik, ord och fraser. I Learning log uppmuntras eleven att reflektera över vad han eller hon har lärt sig. Detta hjälper var och en att få en uppfattning om vad han eller hon behärskar och vad som eventuellt behöver repeteras.

INNEHÅLL
Visions 1
Visions 1 är anpassad för absoluta nybörjare i engelska, elever som inte har läst engelska eller varit i kontakt med språket. Visions 1 kan naturligtvis också användas för dem som har läst lite engelska men behöver börja om. Eleven möter olika teman och språkfunktioner som t.ex. att presentera sig, börja ett samtal, läsa en hemsida och e-post, beställa mat på ett café, tala om var något är, beskriva människor och tala om arbete och intressen. Visions 1 har en tydligt strukturerad grammatisk progression. Visions 1 leder till kunskaper som ungefär motsvarar skolår 5 i grundskolan och steg 2 enligt kursplanerna i moderna språk och motsvarar därmed A1/A2 i Gemensam europeisk referensram för språk.

Visions 2
I Visions 2 lär sig eleven exempelvis att tala om sin vardag, om livsstilar och relationer och om mat och dryck samt berätta om sådant som har hänt och beskriva planer. Visions 2 har en tydlig grammatisk progression och innehåller också repetition av grammatik. Visions 2 leder till kunskaper som ungefär motsvarar skolår 7-8 i grundskolan och steg 3 enligt kurs planerna för moderna språk. Detta motsvarar A2/B1 i Gemensam europeisk referensram för språk.

Visions 3
Visions 3 innehåller bland annat avsnitt om hur man lär sig och om studier och jobbintervjuer, om att leva i ett nytt land, om värderingar och prioriteringar, om kärlek och om film/TV. Också Visions 3 har en tydlig grammatisk progression och repetition av grammatiska moment. Visions 3 följer på Visions 2 men passar också för elever som behöver repetera delar av grundskolans kurs inför studierna i Engelska 5. Visions 3 leder till kunskaper som motsvarar skolår 9 i grundskolan, slutmålet enligt kursplanen i engelska för vuxenutbildning på grundläggande nivå. Detta motsvarar steg 4 enligt kursplanerna i moderna språk och B1 i Gemensam europeisk referensram för språk.

Lärarhandledningarna till Visions 1, 2 och 3
Varje lärarhandledning innehåller test, metodiska tips, ett avsnitt om arbetssätt och lärande samt en stor mängd extra övningsmaterial som kopieringsunderlag.

Fungerar till Vux 2012 och Lgr11
I vuxenutbildning på grundläggande nivå används kursplanerna för denna skolform (Vux 2012). Elever, som studerar i gymnasieskolan och ännu inte har godkänt betyg i engelska följer grundskolans kursplan i ämnet. Sent anlända elever i grundskolans högstadium läser engelska på sin nivå enligt grundskolans kursplan. Våra läromedel i engelska ger en god grund för eleverna att arbeta med inriktning på målen, tillägna sig det centrala innehållet samt förstå och tillämpa kunskapskraven i kursplanerna.
Med sitt strukturerade upplägg passar Visions 1 för elever som är nybörjare i engelska. Visions 1 motsvarar steg 1 i de generella språkstegen, Visions 2 steg 2 och 3 samt Visions 3 steg 4. Steg 4 motsvarar årskurs 9 i grundskolan och slutet av vuxenutbildning på grundläggande nivå. Det centrala innehållet i kursplanerna representeras väl. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i kursplanerna. Materialet innehåller många olika texter, hörövningar och rikligt med varierade övningar som ger en mångsidig och strukturerad träning i både muntliga och skriftliga färdigheter.

Om författarna
Lena Börjesson har arbetat många år som lärare i engelska inom vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av arbete med elever med annat modersmål än svenska. Hon har skrivit ett flertal läromedel i engelska och har också gedigen erfarenhet av arbete med bedömning i språk.
Eva Jönsson har arbetat många år som lärare i engelska och svenska i vuxenutbildningen och har och har skrivit ett flertal läromedel i engelska. Hon har även arbetat på Skolverket bland annat med utvecklingen av kursplaner och ämnesplaner i språk.
Marianne Webb Davidson är född och uppvuxen i England och arbetade där som lärare i engelska som andra språk. Hon fortsatte sedan att undervisa i engelska i Sverige, där hon nu bor. Efter många års erfarenhet, bytte hon till svenska som andra språk och arbetar inom vuxenutbildningen på SFI.

Produktfakta

Författare

Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Upplaga

1

Utgivningsdatum

09-08-2005

ISBN

978-91-21-21252-3

Ämne

Engelska

Mediatyp

Bok

Språk

Engelska

Omfång, sidor

106

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt