Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Läromedel för Grundskolan årskurs F-9

Läromedel för Gymnasium Vuxenutbildning SFI

Läromedel för Universitet Högskola

Digitala läromedel hjälper alla att lyckas med sina studier. Och frigör tid för läraren.

Libers digitala erbjudande f&#246;r att st&#246;tta l&#228;randet och frig&#246;ra tid f&#246;r l&#228;rare.
L&#228;s mer om l&#228;romedel f&#246;r sva/sfi och nyanl&#228;nda
Event för skolfolk
Profession lärare