Varukorg

Varukorgen är tom

Vad innebär skola på vetenskaplig grund för mig som lärare?

Livesändningen ägde rum 20 maj 2021.

Vad innebär skola på vetenskaplig grund för mig som lärare?

Corrado Matta, forskare och lärare vid Linnéuniversitet i Växjö och aktuell med boken På vetenskaplig grund, pekar på hur du som lärare kan ta ledningen och använda vetenskapliga studier i pedagogiskt syfte. Hur du kan dra nytta av vetenskapliga studier för att utveckla din pedagogiska praktik, snarare än att de får fungera som styrdokument du måste rätta dig efter.

Under föreläsningen tar Corrado Matta med oss med på en vindlande vetenskapsteoretisk resa, för att landa i ett antal konkreta råd till dig som lärare.

• Hur kan vi förstå och använda vetenskapliga studier kring undervisning och lärande?
• Hur kan vi få syn på och förstå de olika ”kugghjulen” som utgör vår undervisning?
• Hur förhåller sig vår beprövade erfarenhet till vetenskapliga studier?

Mer information

På vetenskaplig grund ger lärare, lärarstudenter och skolledare instrument för att reflektera kring vad utbildning på vetenskaplig grund kan och bör innebära för den egna praktiken. I boken diskuterar, analyserar och tolkar författaren betydelsen av skollagens formulering ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Utifrån fördjupade diskussioner ger författaren konkreta exempel på hur forskning kan användas för att vägleda dem som är verksamma inom skolan, och begrepp som evidensbasering, forskningsbasering och vetenskapligt förhållningssätt kopplas på ett tydligt sätt till lärarprofessionen.

Corrado Matta är fil. dr i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är i huvudsak inriktad mot samhällsvetenskapens vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Kontaktperson för eventet: Gunilla Martinsson, gunilla.martinsson@liber.se

;