Läromedel   Åk 7-9     Bild 7-9

Åk 7-9

Bild

Läromedlet fyller alla delar av kursplanen. Ger inblick i hur bilden har betydelse på människans sätt att tänka och förstå världen.

icon Intressanta och engagerande uppgifter
icon Olika teman som bland annat fokuserar på bildkunskap samt makt och identitet
icon Tydlig disponering av varje kapitel
resource-not-found

3 snabba fördelar

Ge en inblick i bildens värld

1
Olika teman
  • Tekniker, teorier och konsthistoria

  • Identitetsskapande och konst och hantverkstekniker för bildframställande

  • Propaganda och reklam eller information

2
Tydlig struktur
  •  Koppling mellan avsnitt och kursplan

  •  Uppgifter som syftar till samarbete och diskussioner

3
Blanda fritt eller följ boken
  • Temana i boken är presenterade i en strategisk följd

  • Kunskaper från tidiga kapitel kan användas i kommande kapitel

  • Upplagt så att du kan att blanda fritt bland kapitel och skapa en egen ordning

Ingår i serien

Digital elevlicens

Heldigitalt läromedel med allt eleven behöver samlat på ett och samma ställe.

Digital lärarlicens

Allt lärarmaterial du behöver för undervisningen.

resource-not-found

Olika teman i läromedlet

Läromedlet är upplagt i teman som introducerar ingångar, kunskaper och tekniker som eleverna behöver få med sig. I varje tema finns faktatexter samt uppgifter som har fokus på det specifika temat.

resource-not-found

Följer kursplanen

Genomgående i läromedlet lyfts en nyfikenhet på vad bild kan vara och hur bilder kan framställas och presenteras. För att introducera bildämnet på bästa sätt behöver eleverna både djupa och breda kunskaper om tekniker, teorier och konsthistoria. Läromedlet innehåller uppgifter och resurser som sammantaget fyller alla delar av bildämnets kursplan. På så sätt får eleverna ett helhetsperspektiv och stor inblick i bildens värld.

resource-not-found

Om författarna

Fredric Gunve är konstnär och lektor i bild vid Göteborgs universitet. Cecilia Stenmark är verksam illustratör och legitimerad lärare i bild och svenska.


Prova Bild 7-9

Digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för digitala produkter.

resource-not-found

Bild 7-9 digital lärarlicens