Läromedel   Gymnasium     Den levande litteraturen

Gymnasium

Den levande litteraturen

Serien består av Den levande litteraturen och Levande texter. Perfekt grund för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i svenska.

icon Väcker intresse för litteraturdelen av svenska 1 och 2
icon Testar läsförståelsen och låter eleverna tänka vidare utifrån texten
icon Bra grund för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i svenska
resource-not-found

Litteratur på djupet

Lustfylld läsning och spännande uppgifter

resource-not-found

Den levande litteraturen

Den levande litteraturen är en allmän och svensk litteraturhistoria där det personliga språket tillsammans med underbara bilder och luftig layout gör läsningen lustfylld och spännande. Tyngdpunkten ligger på litteratur från 1800-talet och framåt. Presentationen av nyare författarskap har utformats för att passa A-kursens nedslag i modern litteratur.

Levande texter

Levande texter presenterar ett rikt urval av det västerländska kulturarvet. Efter varje text finns uppgifter som dels prövar elevernas läsförståelse, dels låter dem tänka vidare utifrån texten. Längst bak i boken finns uppgifter till huvudboken. Sammanlagt innehåller antologin över 1000 uppgifter, vilket underlättar såväl lärarens arbete som elevens möjlighet till självstudier. Det finns även ett avsnitt med förslag på litterära temastudier. 

Uppnå kunskapskrav i svenska

Att undervisa med Den levande litteraturen, Levande texter och Handbok i svenska språket ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i svenska. Litteraturdelen täcks upp av Den levande litteraturen och antologin Levande texter. Den språkliga delen representeras väl i Handbok i svenska språket, som har gott om texter och övningar. Här behandlas också språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Norden.