Läromedel   Gymnasium     Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk

Gymnasium

Formativ svenska och Formativ SVA

Arbeta formativt och spara värdefull lärartid med Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk!

icon Många övningar och bedömda elevexempel på flera nivåer gör att eleverna kan jobba i sin egen takt
icon Frigör tid för återkoppling under lektionstid och minskar lärarens rättningsbörda
icon SVE- och SVA-böckerna kan användas parallellt i blandade klasser
resource-not-found

3 snabba fördelar

Rätta mindre med formativ undervisning

1
Rikligt med övningar
  • Många övningar, mönstertexter och formativa uppgifter

  • Bedömda elevexempel ger förståelse för hur högre betyg kan uppnås

  • Eleverna kan jobba i sin egen takt

2
Spara tid
  • Serien frigör tid för återkoppling under lektionstid

  • Rättningsbördan för dig som lärare minskas

3
Jobba i blandade grupper
  • SVE- och SVA-böckerna är ”syskonböcker”

  • Jobba med böckerna parallellt i blandade grupper

I serien

Tryckt bok

Digital bok

Kurs 1.

Digitalt övningsmaterial

Lärarhandledning

Nedladdningsbar.

resource-not-found

Tydlig struktur

Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk har en tydlig struktur som tar avstamp i ett antal frågor: Vad är målet? Hur ska du nå målet? Hur ligger du till? Hur går du vidare? och hur har det gått?

Varierat innehåll

Mönsteruppgifter, mönstertexter, elevexempel och formativa uppgifter ger många möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Avslutande summativa uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandledning som kompletterar böckerna. Till varje bok finns ett digitalt övningsmaterial där eleverna kan träna på ordkunskap och läsförståelse. 

Går att använda i blandade klasser

Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är ”syskonböcker”. De är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser Svenska 1, 2 eller 3 och Svenska som andraspråk 1, 2 eller 3.

resource-not-found

Lärarhandledningar som gäller för både SVE- och SVA-böckerna

Lärarhandledningarna i serien är gemensamma för de olika kursböckerna. De förser dig med summativa uppgifter som är fortsättningen på det formativa arbete du bedrivit med hjälp av elevböckerna.

Synkad planering för kurserna

I lärarmaterialet finns även förslag på arbetsgång och årsplaneringar både för Svenska och Svenska som andraspråk samt en synkad planering för kurserna. För en meningsfull undervisning!

resource-not-found

Om författarna

Carin Eklund och Inna Rösåsen är båda gymnasielärare och förstelärare i Svenska. De är verksamma på Tibble gymnasium.

Prova Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Textbok Formativ svenska 1

resource-not-found

Digitalbok Formativ svenska 1

resource-not-found

Textbok Formativ svenska som andraspråk 1

resource-not-found

Digitalbok Formativ svenska som andraspråk 1

resource-not-found

Textbok Formativ svenska 2

resource-not-found

Textbok Formativ svenska som andraspråk 2

resource-not-found

Textbok Formativ svenska 3

resource-not-found

Textbok Formativ svenska som andraspråk 3

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera