Läromedel   Gymnasium     Kemiboken

Gymnasium

Kemiboken

Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla gymnasieelever en god grund i kemi.

icon Varierade uppgifter för att träna alla förmågor.
icon Intelligent återkoppling i det digitala läromedlet.
icon Experiment i centrum – 150 st beskrivna i böckerna!
resource-not-found

3 snabba fördelar

En god grund i kemi för alla

1
Heldigitalt
 • Repetera teori

 • Få fram de fullständiga lösningarna på beräkningsuppgifterna

 • Digitalt tangentbord till beräkningsuppgifterna

 • Följ elevernas framsteg via lärarlicensen

2
Digitalt övningsmaterial
 • Träna på begrepp och grundläggande fakta

 • Ett stort antal uppgifter för att nöta in grunderna

 • Den pedagogiska tanken är att eleverna börjar med det digitala övningsmaterialet och sedan tar sig an uppgifterna i boken.

3
Upplägg
 • Experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk

 • Många och varierande uppgifterna som tränar alla förmågor

 • Tillhörande utförligt facit

 • Ett urval av laborationer

Ingår i serien

Tryckt bok

I serien ingår faktaböcker till kemi kurs 1 och 2.

Digital elevlicens

Kemi 1 Digital och Kemi 2 Digital har samma innehåll som de tryckta böckerna men övningarna är interaktiva.

Digitalt övningsmaterial

Ett komplement till den tryckta boken för att träna begrepp och svara på faktafrågor.

Lärarhandledning

Till Kemiboken 1 och Kemi 1 Digital finns en lärarhandledning som är direkt anpassad till läromedlet. Till kurs 2 finns en lärarhandledning som kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har.

Digital lärarlicens

Följ dina elevers kunskapsutveckling och även få en uppfattning om vilka svårigheter eleverna har, både på individ- och gruppnivå.

resource-not-found

Lättillgänglig kemi för alla

Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla gymnasieelever en god grund i kemi. I serien ingår två läroböcker: Kursboken för Kemi 1 har fokus på den oorganiska kemin, särskilt stökiometrin, medan kurs 2-boken är inriktad på organisk kemi och biokemi. Uppgifterna är många och varierade i båda läroböckerna, och tränar alla förmågor. Till uppgifterna finns ett utförligt facit. Längst bak i böckerna finns ett urval av laborationer.

resource-not-found

Kraftfull digital plattform

I Kemi1 och 2 Digital ingår möjlighet till detaljerad resultatuppföljning, provunderlag för digitala examinationer, utarbetade lösningsförslag till alla övningsuppgifter, stöd för individualiserade läxor och beting, och mycket annat. Eleven kan med ett ”klick” repetera den teori som behövs för att lösa uppgiften samt få fram de fullständiga lösningarna på beräkningsuppgifterna. Till hjälp i beräkningsuppgifterna finns ett digitalt tangentbord.

resource-not-found

Lärarhandledning

Till Kemiboken 1 och Kemi 1 Digital finns en lärarhandledning som är direkt anpassad till läromedlet. Till kurs 2 finns en lärarhandledning som kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i kursen. Materialet i lärarhandledningarna är heltäckande och mycket omfattande.

Innehåll:
✓ didaktiska kommentarer
✓ laborationer med riskbedömning
✓ demonstrationer med riskbedömning
✓ övningsuppgifter

resource-not-found

Digitalt övningsmaterial

I det digitala övningsmaterialet tränar eleven avsnittsvis på begrepp och grundläggande fakta. Det finns ett mycket stort antal uppgifter – 500 till 600 stycken per bok – för eleverna att jobba med för att nöta in grunderna. Den pedagogiska tanken är att eleverna börjar med det digitala övningsmaterialet och sedan tar sig an uppgifterna i boken.

Prova Kemiboken

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Faktabok

resource-not-found

Digital lärarlicens

resource-not-found

Faktabok

resource-not-found

Digital lärarlicens

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera