Läromedel   Åk F-3     Läsinlärning i 7 steg

Åk F-3

Läsinlärning i 7 steg

Serie med en läsinlärningsmetod för elever med försenad och bristfällig fonologisk utveckling som därmed riskerar läs- och skrivsvårigheter.

icon En multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg
icon Övar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt
icon Innehåller arbetsböcker, laborativt läsmaterial och lärarhandledning
resource-not-found

Anpassad läsinlärningsmetod

Sju steg för att knäcka koden

resource-not-found

Utvecklade läs- och skrivkunskaper

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att eleverna tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Läromedlet riktar sig särskilt till barn med försenad och bristfällig fonologisk utveckling, och som därmed finns i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Serien är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Arbetsböcker

Nu finns även arbetsböcker i serien! Till var och en av de tre arbetsböckerna finns en lärarmanual att ladda ner på liber.se. Där finns handledning för varje övning i arbetsböckerna. Det finns även laborativt läsmaterial med en mängd spel som syftar till att på ett lekfullt och varierat sätt förstärka och ge extra träning till läsövningarna i Läsebok 1 och Läsebok 2. 

Lärarhandledningar

Lärarboken till Läsebok 1 och Läsebok 2 innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna, samt kopieringsunderlag och läsprov. Lärarboken till Läsebok 3 innehåller anvisningar till alla sidor i läseboken och kopieringsunderlag till spel som förstärker aktuella moment i läsövningarna.