Läromedel   Åk F-3     Liber Läs! F-3

Åk F-3

Liber Läs!

Ett inkluderande läromedel i svenska med en tydlig struktur och enkelhet som bidrar till förbättrad läs- och skrivinlärning.

icon Det allra bästa stödet i din undervisning för att stärka elevernas läsförståelse.
icon Varje del i serien tränar olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen.
icon Serien bygger på teorin The Simple View of Reading och är helt enligt Lgr22.
resource-not-found

Funderar ni på att byta läromedel till er skola?

Hör av er till oss så får ni möjlighet att utvärdera våra läromedel och ta del av det bästa erbjudandet.

Kontakta kundansvarig
resource-not-found

Ett helhetsgrepp på läsinlärningen

Liber Läs ger dig som lärare det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning och har som syfte att stärka elevernas läsförståelse. Serien bygger på teorin The Simple View of Reading som handlar om att vi behöver behärska både den tekniska avkodningen och innehållet i språket för att förstå det vi läser. För att göra det enklare för eleverna och för dig som undervisar tränar varje del i serien olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen. Serien är också helt enligt Lgr22.

resource-not-found

Författarintervju

"Liber Läs! Ordkunskap är det första läromedlet i sitt slag"

Många lärare vill fokusera mer på att arbeta riktat och systematiskt med att stärka elevernas ordförråd. Det här är något som Lejla Mandzic och Ingrid Thulin Ohlander, författare till Liber Läs! Ordkunskap, har tagit fasta på.

Läs intervjun här
resource-not-found

Lärarhandledningar med fokus på ordförrådet

Ordkunskap är en serie lärarhandledningar som fokuserar på att stärka det viktiga ordförrådet, med lektionsupplägg och elevmaterial/kopieringsunderlag för enskilda elevövningar. Att kunna många ord, men även att förstå dem på djupet och veta hur och när de ska användas är avgörande för våra elevers lärande och framgång i skolan enligt forskning. Materialet ger dig verktyg för att stötta dina elever i att utveckla ett skolordförråd som stärker inlärningen i alla skolämnen och därmed ökar läsförståelsen.

resource-not-found

Tränar kopplingen mellan språkljud och bokstäver

I Lästräna får du en lärarhandledning med lektionsupplägg och elevböcker som tränar kopplingen mellan språkljud och bokstäver parallellt med fonologisk medvetenhet och sammanljudning. Forskning visar att dessa färdigheter är avgörande för att knäcka läskoden och bli starka läsare. Dina elever får även träna formande av bokstäver samt att skriva.

resource-not-found

Upprepad läsning utvecklar läsflytet

I Första Läseboken får eleverna utveckla läsflyt genom upprepad läsning. Det är en metod som har starkt stöd i forskningen. Boken innehåller texter i flera nivåer, vilket gör det enkelt för dig som lärare att tillhandahålla texter utifrån varje elevs behov. Boken kan användas både i skolan och hemma.

resource-not-found

Stöd, lektionsupplägg och elevbok som tränar lässtrategier

Läsförståelse (kommer 2024) ger dig som lärare en lärarhandledning med lektionsupplägg och förslag till arbetet med att ge eleverna en fördjupad förståelse för innehållet i olika texttyper. Eleverna har varsin elevbok där de tränar olika lässtrategier för att förstå det de läser. Med hjälp av checklistor och andra stödstrukturer får eleverna sammanfatta, återberätta och skriva egna texter utifrån egna erfarenheter.

resource-not-found

Förfinar och utvecklar skriftspråket

I Språklära får eleverna träna på språkets struktur. När eleverna har erövrat skriftspråket behöver det förfinas och utvecklas. På ett lekfullt sätt får eleverna utveckla sin förståelse hur det svenska språket är uppbyggt. Det är viktigt för elevernas förmåga och självförtroende att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt.

resource-not-found

Ingrid Thulin Olander är leg. logoped och projektledare inom språkutveckling. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Lunds kommun med övergripande strukturer för att främja en språkligt tillgänglig lärmiljö.

Lejla Mandzic är leg. logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare. Hon arbetar som skollogoped inom Malmö stad och möter dagligen elever med stora språkliga utmaningar. Ingrid och Lejla är författare till Ordkunskap A–D.

Anette S Panboon
och Victoria W Gustafsson är aktiva lärare med många år i yrket.
Anette arbetar som lärare och Victoria är speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling. De har varit aktiva i ett antal skolutvecklingsprojekt och tillsammans skriver de läromedel i svenska och matematik för åk F-6.

Prova Liber Läs!

Tryckta böcker provar du genom att bläddra i boken direkt på skärmen.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Lästräna A bok 1

resource-not-found

Lästräna A bok 2

resource-not-found

Lästräna B bok 1

resource-not-found

Lästräna B bok 2

resource-not-found

Första Läseboken

resource-not-found

Språklära 2

resource-not-found

Språklära 3

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera