Läromedel   Gymnasium     Libers Privatjuridik

Gymnasium

Libers Privatjuridik

Libers Privatjuridik förklarar ämnet på ett konkret, tydligt och intresseväckande sätt - och utan att tumma på det juridiska språket.

icon En stor variation av uppgifter där eleverna får träna flera olika förmågor.
icon Ett mycket pedagogiskt upplagt läromedel som på ett konkret och tydligt sätt förklarar innehållet.
icon Centrala begrepp markeras och förklaras i marginalen.
resource-not-found

3 snabba fördelar

Konkret, tydlig och intresseväckande

1
Komponenter
  • Fakta- och uppgiftsbok

  • Digitalt övningsmaterial

  • Kommentarer och lösningar

  • Lärarhandledning

2
Upplägg
  • Många exempel, rättsfall och reportage

  • Centrala begrepp har markerats och förklaras i marginalen

  • Många och varierande uppgifter

3
Digitalt övningsmaterial
  • Interaktiva, självrättande uppgifter

  • Ett komplement till seriens övriga produkter

Ingår i serien

Fakta- och uppgiftsbok

Boken består av sammanlagt 15 kapitel samt ett inledningskapitel. Varje kapitel avslutas med en fyllig sammanfattning och i anslutning till denna kommer uppgifterna.

Digitalt övningsmaterial

Ger eleverna möjlighet att repetera innehållet och träna på centrala begrepp.

Kommentarer och lösningar

Innehåller korrekt svar till fakta- och uppgiftsbokens uppgifter, och i vissa fall även kompletterande kommentarer och förslag till lösningar.

Lärarhandledning

Kommentarer till samtliga kapitel, konkreta didaktiska tips, presentationsmaterial samt examinationsuppgifter med tillhörande facit. Finns även i en light-variant, som innehåller det mest nödvändiga.

resource-not-found

Fakta- och uppgiftsboken

Faktaboken består av 15 kapitel uppdelade i sex block, exempelvis ”Familjen” och ”Köpa, låna och betala”. Varje kapitel består av en faktatext, där intressanta exempel, rättsfall och reportage får stort utrymme. Centrala begrepp har markerats och förklaras i bokens marginal. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och sedan följer ett stort antal uppgifter, av varierande svårighetsgrad.

resource-not-found

Lärarmaterial

I lärarhandledningen hittar du bland annat bedömningsstöd, presentationsmaterial samt förslag på examinationsuppgifter med tillhörande lösningar. Lärarhandledningen finns dessutom i en light-variant, som innehåller det mest nödvändiga.


I kommentarer och lösningar finns facit, lagrum, lagtext och kompletterande kommentarer till samtliga uppgifter i Libers Privatjuridik Fakta och uppgifter.

resource-not-found

Libers satsning på juridik

Libers satsning på juridik innehåller totalt tre titlar: Libers Affärsjuridik, Libers Privatjuridik och Libers Rätter och samhället. Libers Affärsjuridik är den tredje, och avslutande, del i den nya juridiksatsningen. Samtliga titlar i serien kännetecknas denna av de många exemplen och rättsfallen, det lättillgängliga språket samt de många och varierande uppgifterna.

resource-not-found

Om författarna

Anders Pihlsgård är en erfaren författare, tilldelad priset Årets läromedelsförfattare (2021), som bl.a. har skrivit Libers Rätten och samhället, Libers Privatjuridik och M3000 Marknadsföring. Katarina Stjernfelt är jurist och har arbetat i både privat och offentlig tjänst. Katarina har skrivit Libers Rätten och samhället samt Libers Privatjuridik. Birgitta Davidsson är utbildad gymnasielärare och har i flera decennier undervisat i juridik. Birgitta har dessutom skrivit Libers Privatjuridik.

Prova Libers Privatjuridik

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Fakta och uppgifter

resource-not-found

Kommentarer och lösningar

resource-not-found

Fakta och uppgifter Onlinebok

resource-not-found

Kommentarer och lösningar Onlinebok

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera