Läromedel   Gymnasium     Libers religionskunskap

Gymnasium

Libers religionskunskap

Läromedlet som diskuterar, lyfter fram och problematiserar vår tids snabba och mångskiftande samhälle.

icon Teman som knyter an till frågor om identitet och olika samhällsfenomen
icon Religionerna presenteras utifrån en struktur som underlättar jämförelse
icon Källhänvisningar och citat som inspirerar till vidare läsning
resource-not-found

3 snabba fördelar

Det moderna läromedlet i religionskunskap

1
Modernt och brett
  • Olika livshållningar och samhällsfrågor som även belyses utifrån olika infallsvinklar

  • De klassiska religionerna och andra livsåskådningar

  • Mängder av teman: allt från hbtq till traditionella reflektioner kring Gud och tillvaron, yoga, fotboll, miljön med mera.

2
God struktur
  • Allt grundläggande faktainnehåll i grundboken

  • Tydliga källhänvisningar 

  • Citat som inspirerar till vidare läsning

3
Stort lärarstöd
  • Digital lärarhandledning med kommentarer till alla kapitel i grundboken

  • Instuderingsfrågor med lösningsförslag

  • Fördjupande övningar samt poddar och filmer

Ingår i serien

Grundbok

I grundboken finns allt grundläggande faktainnehåll, såväl bastexter om religioner och livsåskådningar som tematiska och fördjupande texter.

Onlinebok

Den tryckta bokens innehåll optimerat för digital läsning, med flera smarta funktioner.

Lärarhandledning

Här finns kommentarer till alla kapitel, instuderingsfrågor med lösningsförslag, fördjupande övningar samt en del poddar och filmer.

resource-not-found

Komplett läromedel

Läromedlet diskuterar, lyfter fram och problematiserar vår tids snabba och mångskiftande samhälle. Boken har två huvuddelar. I den första delen presenteras olika livshållningar och samhällsfrågor som även belyses utifrån olika infallsvinklar. Den andra delen innehåller de klassiska religionerna och några andra livsåskådningar. Här finns en mängd teman att hämta och inspireras av, alltifrån dödshjälp, livsstilsstjärnor, hbtq, yoga och mindfulness till rädslokultur och perfektionskult.

resource-not-found

Lärarhandledning med extra allt

Den digitala lärarhandledningen är själva navet i serien Libers religionskunskap. Här finns kommentarer till alla kapitel i grundboken, instuderingsfrågor med lösningsförslag, fördjupande övningar samt poddar och filmer. Med hjälp av lärarhandledningen kan du som lärare lägga upp kurserna Religionskunskap 1 och 2 på de sätt som passar dig bäst.

resource-not-found

Aktuell och bred bas av kunskap

I den här serien får man en bred och uppdaterad bas av kunskap inom ämnen som psykologi, sociologi, teologi, genusvetenskap och historia. Här finns exempelvis tankar kring vad som ger livet mening av Viktor E Frankl som satt i koncentrationsläger, Rebecca Solnit som spred begreppet mansplaining och nunnan Syster Sofie som talar om sex och kärlek. Allt presenteras med tydliga källhänvisningar och citat som också inspirerar till vidare läsning.

resource-not-found

Om författaren

Börge Ring är f.d. gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.

Prova Libers religionskunskap

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Libers religionskunskap Textbok

resource-not-found

Libers religionskunskap Onlinebok Grupplicens

Vanliga frågor om Libers religionskunskap

Kan några elever i klassen ha digitalt läromedel och några tryckt bok?

icon

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera