Läromedel   Åk F-3     Tummen upp åk 1-3

Åk F-3

Tummen upp!

Kartlägg elevernas kunskaper.

icon Ger både lärare och eleven en god uppfattning om hur man ligger till i förhållande till kriterierna för bedömning av kunskaper
icon Ger vägledning om vad eleven behöver arbeta vidare med och träna mer på
icon Kopplade till kriterierna för bedömning av kunskaper i Lgr22
resource-not-found

Facit och bedömningsstöd laddas ned från produktsidan. Klicka på respektive produktlänk ovan!

3 snabba fördelar

Kartlägg kunskaperna

1
Kopplat till Lgr22
  • Övningarna är direkt kopplade till kriterierna för bedömning av kunskaper i Lgr22.

  • Kriterierna är tydligt presenterade i anknytning till uppgifterna.

2
Förenklar bedömning
  • Kunskapsöversikt i varje häfte ger en samlad bild av elevens kunskaper och förmågor.

  • Bra stöd inför utvecklingssamtal och omdömen.

3
Ökar elevens förståelse
  • Eleven får själv utvärdera och reflektera kring sina kunskaper.

  • Lärare och elev kan utifrån resultat fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på.

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera