Webshop   Årskurs F-3   SO/NO   Tummen upp! SO kartläggning 1-3     Product

Tummen upp! SO kartläggning åk 3

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läs mer om serien: Tummen upp! åk 3

Den reviderade upplagan av Tummen upp! SO åk 3 kartlägger var varje elev befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till kriterierna för bedömning i samhällskunskap, religion, historia och geografi enligt Lgr22.

Tummen upp! SO kartläggning testar elevernas kunskaper och förmågor i samhällskunskap, religion, historia och geografi mot kursplanens centrala innehåll och kriterier för bedömning av kunskaper i åk 3. Kriterierna är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna där eleverna även får möjlighet att utvärdera och reflektera kring sina kunskaper och förmågor efter varje arbetsområde.

Elevernas utvärderingar kan ge värdefull information till läraren hur eleverna uppfattar sin egen kunskap i respektive ämne, en information som kan vara till nytta inför den fortsatta planeringen av SO-undervisningen.

Längst bak i häftet finns en kunskapsöversikt som ger en samlad bild av elevens kunskaper och förmågor i förhållande till kriterierna för bedömning i Lgr22. Lärare och elev kan utifrån resultaten fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, vilket skapar möjligheter till att reparera eventuella kunskapsluckor.

Tummen upp! SO kan även med fördel användas efter avslutat arbetsområde i undervisningen. Informationen som kunskapsöversikten ger om elevernas kunskaper i samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi kan användas som underlag inför utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

  • Lgr22 som utgångspunkt.
  • Kriterierna för bedömning av kunskaper i SO presenteras på varje sida i anknytning till uppgifterna.
  • Enkla utvärderingar efter varje arbetsområde som gör eleverna delaktiga i och reflekterande över sin kunskapsutveckling.
  • Hjälper dig att kartlägga eleverna kunskaper i SO och hitta elevernas eventuella kunskapsluckor.
  • Ger bra underlag inför utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

Produktfakta

Författare

Maria Godolakis

Upplaga

2

Utgivningsdatum

16-02-2023

ISBN

978-91-47-14813-4

Ämne

SO/NO

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

32

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt