Läromedel   Åk F-3     Uppdrag Matte åk 1-3

Åk 1-3

Uppdrag Matte

Väcker intresset för matematiken med spännande uppdrag att lösa. Utvecklad i samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley.

icon Problemlösning och grundläggande taluppfattning i fokus
icon Utvecklar alla förmågorna i matematik
icon Fungerar bra för åldersintegrerad undervisning
resource-not-found

3 snabba fördelar

Få ut mer av matematiken

1
Mer övningar
  • Gemensamma genomgångar och diskussioner

  • Inspirerande och spännande problem

  • Begreppsträning och olika former av problemlösning

2
Snabb utveckling
  • Kreativt, reflekterande och problemlösande

  • Diagnos med olika nivåer efter grundkursen

  • Utvärdering efter varje kapitel

3
Mer lärarstöd
  • Underlag för planering och bedömning

  • Digitala introduktioner

  • Intresseväckande och tydliga matematikfilmer

Ingår i serien

Grundbok

Grundböcker (2 st per åk) där varje kapitel inleds och avslutas med uppdrag.

Övningsbok

Övningsböcker (2 st per åk) med övningar på tre nivåer.

Lärarbok

Underlag för planering av undervisningen och bedömning av elevernas resultat. Facit till Grundbok och Övningsbok.

Digital lärarlicens

Allt lärarmaterial du behöver för undervisningen.

Webbappar

Digitalt komplement där eleverna kan öva ännu mer.

resource-not-found

Räkna med forskning

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet; det är utgångspunkten för Uppdrag Matte. Serien väcker intresset för matematiken med spännande uppdrag som eleverna får prova att lösa. Serien är utvecklad i samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley.

resource-not-found

Gemensamma genomgångar

Varje kapitel inleds med att ni läser en berättelse som finns i lärarmaterialet. Den utmynnar i ett uppdrag som eleverna får hjälpa mattedeckarna Alfa, Eta, My och Pi att lösa. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper. Eleverna får på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt.

resource-not-found

Gemensam grundkurs

Efter inledningen arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar. I grundböckerna ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Eleverna kan sedan träna enskilt i övningsboken och i webbapparna. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra mattedeckarnas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar.

resource-not-found

Diagnos och två nivåer

Efter grundkursen får eleverna göra en diagnos. Från och med 1B-boken är diagnosen uppdelad i två nivåer som leder in eleverna på rätt spår. Spår 1 för de elever som behöver repetera grundkursen, spår 2 för dem som behöver fördjupande övningar inom kapitlets moment samt spår 3 för de elever som behöver utmaning. Alla nivåer ligger parallellt på sidorna. Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina kunskaper.

resource-not-found

Lärarhandledning med extra allt!

I det digitala lärarmaterialet finns allt du som lärare behöver för att planera och introducera arbetet i böckerna. Det finns färdigplanerade genomgångar för interaktiv skrivtavla (digitala introduktioner), matematikfilmer, visningssidor från elevernas böcker, lärarbokens text och mycket mer.

resource-not-found

Om författarna

Anna Kavén har lång erfarenhet av att undervisa i matematik på lågstadiet. Hon har tidigare erfarenheter av att skriva läromedel.

Mats Wänblad är en etablerad författare av barn- och ungdomslitteratur.

Prova Uppdrag Matte åk 1-3

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Uppdrag Matte 1A Grundbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 1A Övningsbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 1B Grundbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 1B Övningsbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 2A Grundbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 2A Övningsbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 2B Grundbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 2B Övningsbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 3A Grundbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 3A Övningsbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 3B Grundbok

resource-not-found

Uppdrag Matte 3B Övningsbok

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera