Läromedel   Gymnasium     Liber Vård och omsorg

Gymnasium

Liber Vård och omsorg

Språk- och kunskapsutvecklande läromedel som lämpar sig både för elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk.

icon Tydlig koppling till ämnesplanen
icon Förstärkt läsbarhet och tillgänglighet
icon Fallbeskrivningar med reflekterafrågor, repetitionsfrågor och begreppsförklaringar
resource-not-found

Lyckas med Liber Vård och omsorg

1
Tydlig koppling till kommande yrkesroll
  • Fallbeskrivningar hjälper eleverna att förstå kopplingen mellan teori och praktik i ämnena

  • Alla böcker är författade av yrkesverksamma vårdlärare och granskade av ämnesexperter, vilket gjort att serien fått en tydlig förankring i det arbetsliv som morgondagens undersköterskor och vårdbiträden kommer vara en del av

2
Podd-, film- och litteraturtips
  • Generöst med rekommendationer på medietyper och kringmaterial som berikar ämnet

3
Gediget lärarmaterial
  • Målgruppsanpassade uppgifter beroende på om du arbetar mot ungdomar eller vuxna (gymnasium respektive komvux)

  • Extra stöd i hur du tillgängliggör innehållet ytterligare för andraspråkselever

resource-not-found

Lätt att komma igång med det digitala

Vi har tagit fram en film som pedagogiskt visar upplägget i Liber Vård och omsorg Digital. Här får du en överblick av de olika delar som ingår i den digitala produkten. Se filmen här >

Ingår i serien

Tryckt bok

Onlinebok

Digital kopia av tryckt bok.

Digital elevlicens

Heldigital.

Digital lärarlicens

Heldigital.

resource-not-found

Liber Vård och omsorg – nu ännu bättre!

I samband med att vi under 2022 har gjort tilltryck av serien har vi passat på att vässa innehållet ytterligare. Med feedback från lärare och läsare har vi:

✓ Förstärkt läsbarheten genom att ta fram en mer vilsam layout
✓ Tillgängliggjort innehållet med ett rakare språk, fler underrubriker och symboler
✓ Utvecklat ämnesinnehållet
✓ Tydliggjort kopplingen mellan kursplan och undersköterskan och vårdbiträdets yrkesvardag
✓ Lanserat onlineböcker.

resource-not-found

Serie för vård- och omsorgsprogrammet

I nya Liber Vård och omsorg är målet att rusta blivande undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg med de bästa förutsättningarna för lärande. Totalt ger vi ut 12 titlar i serien. Alla böcker kommer att finnas både som tryckt och heldigitalt läromedel. I det heldigitala ges eleven möjlighet att träna på egen hand och göra framsteg i sin takt. Du som lärare kan enkelt se hur långt var och en av eleverna har kommit och vad de behöver träna mer.

Språk- och kunskapsutvecklande läromedel

Vi har lagt stor vikt vid tillgänglighet och hög läsbarhet i böckerna. Läromedlen fungerar därför extra bra i klassrum där det finns elever med både svenska som modersmål och svenska som andraspråk.

Inbyggt stöd

I böckerna finns ett inbyggt språk- och kunskapsstöd som stöttar eleverna. Stödet består av bl.a. bilder, sammanfattningar, marginalord och ordförklaringar. Varje titel rustar eleverna med gedigna ämneskunskaper och ämnesspråk, med förankring i såväl ämnesplan som verklighet.

resource-not-found

Konkret språk

Språket i böckerna är konkret och tillgängligt för att underlätta faktainhämtningen för eleverna. Begrepp som är extra viktiga förklaras i marginalen.

resource-not-found

Förklarande bilder

Bilder och illustrationer bidrar till ökad tydlighet och ger visuellt stöd till texten, så att innehållet blir så tillgängligt som möjligt för eleverna.

resource-not-found

Fallbeskrivningar

Fallbeskrivningar visar kopplingen mellan teori och praktik. De tillhörande reflektionsfrågorna
hjälper eleverna att ta till sig och bearbeta innehållet ytterligare.

resource-not-found

Fördjupande uppgifter

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning samt uppgifter som repeterar och fördjupar elevernas kunskaper om kapitlets innehåll.

resource-not-found

Har du språksvaga eller läströtta elever?

Tips! Använd Textstöd (kallas ibland Immersive Reader) som ligger inbyggt i alla våra digitala elev- och lärarlicenser. Textstödet är ett hjälpverktyg med flera fiffiga funktioner som eleverna kan använda för att ta till sig text utefter sina egna förutsättningar. Textstödet:

Läser upp text. Det är möjligt att välja en manlig eller kvinnlig röst som läser upp texten. Även hastigheten går att justera.
Översätter text, vilket är särskilt användbart för elever med annat första språk. För närvarande finns det 68 olika språk att välja bland. Eleven kan välja att få ett enskilt ord översatt eller hela texten.
Har ett rent gränssnitt med få saker som kan distrahera. En elev som har svårt för att t.ex. läsa svart text på vit bakgrund kan anpassa den till en färg som passar bättre.
✓ Gör det möjligt att ändra storlek på texten och avstånd i den. Det är också möjligt att dela upp ord i stavelser, så att det blir enklare att läsa.
Kan markera specifika delar i texten – substantiv, verb etc.
Kan markera in en specifik rad, vilket hjälper till att fokusera läsningen ytterligare.
Innehåller en “bildordbok” (Picture Dictionary), som gör att eleven kan få en bildförklaring till ett ord i texten genom att klicka på ordet. Även detta kan vara en stor hjälp för andraspråksinlärare och elever med språksvårigheter.

resource-not-found

Hämta inspiration, tips och stöd i lärarhandledningen

Successivt under läsåret 2023 lanserar vi ett gediget lärarmaterial som har en tydlig koppling till ämnesplanen. I materialet får du:

  • Extra stöd i hur du tillgängliggör innehållet ytterligare för andraspråkselever

  • Färdiga lektionsplaneringar med konkreta tips på hur du kan arbeta med böckerna i klassrummet

  • Övningar, mallar, matriser och uppgifter som du kan skriva ut

  • Målgruppsanpassade uppgifter som passar för att arbeta mot både ungdomar eller vuxna (gymnasium respektive komvux).

Prova Liber Vård och omsorg

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Anatomi och fysiologi 1 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Anatomi och fysiologi 1 Digital lärarlicens

resource-not-found

Anatomi och fysiologi 2 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Anatomi och fysiologi 2 Digital lärarlicens

resource-not-found

Gerontologi och geriatrik Fakta och uppgifter

resource-not-found

Hälso- och sjukvård 1 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Hälso- och sjukvård 1 Digital lärarlicens

resource-not-found

Hälso- och sjukvård 2 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Hälso- och sjukvård 2 Digital lärarlicens

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

resource-not-found

Omvårdnad 1 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Omvårdnad 1 Digital lärarlicens

resource-not-found

Omvårdnad 2 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Omvårdnad 2 Digital lärarlicens

resource-not-found

Social omsorg 1 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Social omsorg 1 Digital lärarlicens

resource-not-found

Gerontologi och geriatrik Digital lärarlicens

resource-not-found

Social omsorg 2 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Social omsorg 2 Digital lärarlicens

resource-not-found

Psykiatri 1 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Psykiatri 1 Digital lärarlicens

resource-not-found

Psykiatri 2 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Psykiatri 2 Digital lärarlicens

resource-not-found

Psykologi 1 Fakta och uppgifter

resource-not-found

Psykologi 1 Digital lärarlicens

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera