Webshop   Högskola   Sociologi   BeGreppbart     Product

BeGreppbart - Intersektionalitet

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Läs mer om serien: BeGreppbart

Boken introducerar intersektionalitet som begrepp och kritiskt perspektiv.

Intersektionalitet är ett begrepp som blivit populärt i Sverige under det senaste decenniet – men vad innebär det egentligen? Boken fördjupar sig i begreppets historiska och samtida utveckling och introducerar en fördjupad och tillgänglig förståelse av intersektionalitet och dess praktiska tillämpning.

Som ett numera populärt begrepp riskerar intersektionalitet att tömmas på sin kritiska skärpa samt att förenklat förknippas med enskilda ämnen eller rörelser. Denna bok försöker på ett fördjupat och tillgängligt sätt lyfta fram intersektionalitetens teoretiska och politiska rötter och argumentera för det intersektionella perspektivets relevans och stora potential för kritiska studier och sociala rättviserörelser. Boken vänder sig till studenter inom samhällsvetenskap och humaniora samt till alla som vill lära sig mer om intersektionalitet.

Boken

  • erbjuder en ämnesöverskridande introduktion till begreppet intersektionalitet och riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå
  • presenterar intersektionalitet som ett ramverk för kritiskt och inkluderande tänkande och praktik
  • diskuterar hur intersektionalitet kan tillämpas genom konkreta exempel från olika forskningsfält och kontexter.

Sagt om boken

”Sedan begreppet introducerades i Sverige, har intersektionaliteten blivit ett oundgängligt inslag i feministiska debatter. Boken presenterar en kartläggning av röster och perspektiv som från olika discipliner skapar mening kring intersektionalitens betydelse i ett svenskt sammanhang.” Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet

”Begreppet intersektionalitet utforskar hur ojämlikhet och förtryck görs i skärningspunkten mellan kategoriseringsprocesser och fördelning av symboliska och materiella resurser. Denna bok tar utgångspunkt i begreppet för att förstå frågor om social rättvisa utifrån en rad teoretiska perspektiv. Intersektionalitet är ett analytiskt verktyg för att förstå samtiden. Boken erbjuder en introduktion till begreppet samt en kartografi över dess användning och relevans.” Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, Lunds universitet.

Om författarna

Minoo Alinia är docent i sociologi och lektor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Alinias forskning har bland annat behandlat olika aspekter av migration, diaspora, rasism, nationalism, genus och våld ur ett intersektionellt perspektiv.

Kalle Berggren är fil.dr. i sociologi och docent i genusvetenskap. Han är verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och intresserar sig för intersektionella perspektiv, svensk hip hop, och frågor om killar, maskulinitet och våld.

Produktfakta

Författare

Minoo Alinia, Kalle Berggren

Upplaga

1

Utgivningsdatum

29-03-2023

ISBN

978-91-47-14467-9

Ämne

Sociologi

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

128

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt