Kurslitteratur     BeGreppbart

Högskola

BeGreppbart

En serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället.

icon Utforskande, fokuserat och dynamiskt
icon Diskussion och samhällsvetenskaplig forskning
icon Varje bok representerar ett teoretiskt ställningstagande för hur begreppen kan användas på nya sätt
resource-not-found

Introduktion i samhällsvetenskap

Moderna samhällsfenomen – i djup och bredd

resource-not-found

Greppbar kunskap i ett nötskal

BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Läromedlet är utforskande, fokuserat och dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal, helt enkelt!

Förståelse för moderna samhällsfenomen

Ledande forskare skriver om nutida samhällsfenomen för alla som i sitt yrke eller sina studier behöver förstå dessa, t.ex. politiker, kommunarbetare och journalister. Professorerna Alf Rehn och Mats Börjesson, redaktörer för serien BeGreppbart, menar att dagens samhällsvetare behöver få djupare kunskap om begreppen.

– Samhällsdebatten, oavsett om den handlar om kultur, ekonomi eller politik, har blivit för platt. Många saknar en tillräcklig förståelse för moderna samhällsfenomen både i djup och bredd. Ett talande exempel är finanskrisen där summan av många debatter handlar om dumma banker, när det på ett djupare plan handlar om fenomenen konsumtion och identitet, säger Alf Rehn.

Varje bok i BeGreppbart representerar ett teoretiskt ställningstagande för hur begreppen kan användas på nya och innovativa sätt. Läsaren introduceras till den diskussion och samhällsvetenskapliga forskning som omgärdar respektive begrepp och dess motsatser.