Webshop   Högskola   Sociologi   BeGreppbart     Product

BeGreppbart Segregation

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läs mer om serien: BeGreppbart

Det talas mycket om segregation, men vad betyder begreppet egentligen? Och vad menas med att exempelvis vissa platser är segregerade, och vad gör segregationen med oss? Jonas Lindström presenterar en översikt av segregation utifrån såväl aktuella som historiska perspektiv och sätter det i relation till både det vardagliga och det vetenskapliga.

Förutom att boken redogör för segregationsbegreppets bakgrund, orsaker, konsekvenser och teoretiska betydelser tar den upp segregation som samhällsproblem som finns mitt ibland oss. Frågan är dock för vem som segregation är ett problem. Boken manar till reflektion kring ett begrepp som emellanåt vilseleder oss i tron att tillståndet i samhället är på ett visst sätt och inte på ett annat.

Boken Segregation riktar sig till såväl en allmänt samhällsintresserad läsare som till universitetsstudenter inom exempelvis sociologi, socialt arbete (särskilt med inriktning mot samhällsarbete i storstadsmiljö), kulturgeografi och samhällsplanering men också till studenter på folkhögskolor och andra utbildningar.

Sagt om boken

”På ett övertygande sätt vägleder författaren oss genom begreppets historia och mångtydighet samt relaterar det till det svenska samhället och samtida sociologisk teoribildning. Med hjälp av bokens olika exempel, bland annat från populärkulturens och sportens värld, blir begreppet segregation beGreppbart och lättare att förstå.” Hassan Sharif, fil.dr i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet.

"En stor förtjänst med Lindströms bok är att han skiljer mellan segregation som fenomen och som begrepp. Det banar väg för poänger om ”hur vi gör skillnader utifrån föreställningar som allt som ofta inte stämmer överens med faktiska förhållanden” (s. 43)." Tidsskriften Arkiv, nr 11.

Om författaren

Jonas Lindström är filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling, inkluderings- och exkluderingsprocesser samt hur platsen vi bor på formar oss.

Produktfakta

Författare

Jonas Lindström

Upplaga

1

Utgivningsdatum

06-05-2019

ISBN

978-91-47-13059-7

Ämne

Sociologi

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

128

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt